ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

Obrazek wpisu

Zawieszenie działalności spółki z o.o. należy rozumieć jako odnotowaną w KRS przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zawieszenie następuje z inicjatywy i na wniosek samej spółki z o.o. Spółka z o.o. może zawiesić działalność z dowolnej przyczyny – dla skutecznego zawieszenia nie jest wymagane żadne uzasadnienie. Spółka z o.o. może zawiesić działalność na nie krócej niż 30 dni i nie dłużej niż 24 miesiące. W praktyce jednak zawieszenie następuje wówczas, gdy cele biznesowe, które wyznaczone zostały spółce, nie zostały spełnione lub ich spełnienie należy odłożyć na późniejszy termin. Przeważnie podmioty, które dobrze radzą sobie w konkurencyjnym środowisku biznesowym nie podejmują decyzji o zawieszeniu swojej działalności.

Zawieszenie a pracownicy

Nie każda sp. z o.o. może zawiesić działalność. Aby mieć taką możliwość sp. z o.o. nie może zatrudniać pracowników, co oznacza, że przed złożeniem wniosku o zawieszenie spółka musi rozwiązać wszystkie umowy o pracę. Dotyczy to wszystkich typów umów o pracę, tj. zarówno pracowników, którzy zostali zatrudnieni na podstawie powołania, jak również wyboru oraz mianowania. Rozwiązać należy także spółdzielcze umowy o pracę. Przed zawieszeniem działalności spółka jest zobligowana do wyrejestrowania z ZUS wszystkich zatrudnionych osób a także członków ich rodzin w terminie 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy.

W szczególnej sytuacji znajdują się pracownicy, którzy korzystają z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego oraz rodzicielskiego i jednocześnie nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku tych pracowników umowy o pracę nie muszą być rozwiązywane, a gdy zakończą urlop, to przysługuje im wynagrodzenie jak za przestój liczone za cały okres zawieszenia działalności pracodawcy.

Aktywność spółki w okresie zawieszenia

Spółka w okresie zawieszenia nie powinna prowadzić działalności gospodarczej, która prowadzi do osiągania bieżących przychodów. Mając jednak na uwadze dalsze funkcjonowanie spółki po zakończeniu okresu zawieszenia dopuszczalne jest podejmowanie przez spółkę niektórych czynności, o ile mają one na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów spółki. W szczególności spółka może rozwiązywać zawarte wcześniej umowy, osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie a także przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia jej działalności.

W okresie zawieszenia na spółce z o.o. ciążą również pewne obowiązki. Poza oczywistym obowiązkiem przestrzegania obowiązującego prawa oraz obowiązkiem powstrzymywania się od prowadzenia działalności gospodarczej należy wskazać na obowiązek regulowania zobowiązań, które powstały przed zawieszeniem, oraz obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością spółki. W okresie zawieszenia spółka jest zwolniona z obowiązku uiszczania zaliczek na CIT a także z obowiązku składania deklaracji ZUS i VAT. Spółka z o.o., która zawiesi swoją działalność, podlega jednak w dalszym ciągu obowiązkowi składania deklaracji CIT-8. W pierwszej deklaracji składanej w okresie zawieszenia należy informację o zawieszeniu uwzględnić w deklaracji składanej do US. Należy pamiętać, że zawieszenie działalności na co najmniej 6 miesięcy będzie skutkować wykreśleniem z rejestru podatników VAT. Z chwilą zakończenia zawieszenia nastąpi automatyczne ponowne wpisanie spółki do rejestru podatników VAT. Możliwe jest pozostanie w rejestrze przez cały okres zawieszenia, ale wymaga to odrębnego wniosku złożonego do właściwego US.

Celem zweryfikowania, czy spółka realizuje ciążące na niej obowiązki, spółka może zostać poddana kontroli na standardowych zasadach przewidzianych dla aktywnych przedsiębiorców.

Zawieszenie a zamknięcie roku obrotowego

Za rok obrotowy, w którym działalność spółki z o.o. przez cały czas pozostawała zawieszona i nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec tego roku obrotowego zwyczajne zgromadzenie wspólników może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników. W takim przypadku przedmiotem obrad następnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinny być również sprawy dotyczące roku obrotowego, w którym działalność spółki pozostawała zawieszona, które standardowo rozpoznawane są przez zwyczajne zgromadzenie wspólników (rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków).


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka DOPŁATY W SPÓŁCE Z O.O.

4 sierpnia, 2022

DOPŁATY W SPÓŁCE Z O.O.

Pojęcie dopłat Dopłaty to obowiązkowe świadczenie wspólników na rzecz spółki, których zasady uiszczania przez wspólników określone są umową spółki oraz doprecyzowane uchwałą wspólników. Dopłaty powiększają majątek...

czytaj więcej
Miniaturka JAKIE ELEMENTY POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA SPÓŁKI?

14 stycznia, 2022

JAKIE ELEMENTY POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA SPÓŁKI?

Podstawowa zasada dotycząca spółek prawa handlowego, w tym sp. z o.o., stanowi, że przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli...

czytaj więcej
Miniaturka W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SPÓŁKĘ W ORGANIZACJI DO SĄDU REJESTROWEGO?

1 lutego, 2022

W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZGŁOSIĆ SPÓŁKĘ W ORGANIZACJI DO SĄDU REJESTROWEGO?

Spółka z o.o. w organizacji jest formą przejściową, prowizoryczną, która istnieje od momentu zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego (bądź z wykorzystaniem wzorca umowy spółki...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź