Uruchom biznesw Czechach

 • Atrakcyjne
  ceny

 • Mówimy po polsku
  i czesku

 • Gwarancja
  zadowolenia

Gotowe czeskie spółki w Polsce

Kancelaria Gospodarcza Effekti wchodzi w skład Grupy Farkas do której należy również firma Czechy Biznes Expert. Podmiot ten kieruje swoje usługi do przedsiębiorców, którzy decydują się na uruchomienie biznesu w Republice Czeskiej. Firma specjalizuje się nie tylko w zakładaniu i sprzedaży spółek czeskich, ale również w pomaganiu i wspieraniu nowych przedsiębiorców chcących uzyskać odpowiednie zezwolenia i koncesje (np. rejestracja aut, tłumaczenia z polskiego na czeski, przygotowanie odpowiednich dokumentów do VAT itp.). Przynależność Czechy Biznes Expert do Grupy Farkas była impulsem do rozszerzenia usług oferowanych przez naszą Kancelarię. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować gotowe czeskie spółki z profesjonalnego i sprawdzonego źródła.

W ofercie naszych czeskich spółek mogą Państwo znaleźć spółki bez aktywnego numeru VAT oraz takie, które zostały zarejestrowane jako czynni płatnicy. Wszystkie oferowane przez nas podmioty nigdy nie prowadziły żadnej działalności. Są to spółki czyste, bez historii finansowej, na których nie ciążą żadne długi czy zobowiązania. Spółki zostały przygotowane przez nas do natychmiastowego rozpoczęcia działalności na terenie Republiki Czeskiej.

Zalety Czeskich spółek

Posiadanie spółki w Czechach wiąże się z wieloma atrakcyjnymi udogodnieniami dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali uruchomić swoją działalność na terenie tego właśnie kraju. Do jednego z głównych należy prosty system podatkowy, który umożliwia odliczenie od 40% do nawet 60% kosztów prowadzenia działalności, bez obowiązku ich dokumentowania. Do pozostałych zalet można również zaliczyć:

 • Możliwość zakupu samochodu bez podatku VAT

 • Pełne odliczenie VAT od kosztów eksploatacji samochodu

 • Niski wymagany kapitał zakładowy

 • Mniejsza i ograniczona do minimum biurokracja

 • Brak obowiązku posiadania kas fiskalnych

 • Prosty system podatkowy

 • ZUS naliczany od wysokości dochodu

 • Możliwość sprzedaży towarów do UE (np. do Polski) bez podatku VAT

Cena

Czeska spółka
bez VAT

(staż do 12 miesięcy)


3 000 PLN

(15 000 CZK)

 • Nadane numery REGON (IČ) oraz NIP (DIČ)
 • Bez historii, długów, zobowiązań
 • Kapitał zakładowy w wysokości 1000 CZK
 • Przygotowanie wszystkich dokumentów sprzedażowych
 • Poświadczenie podpisów
 • Zapewnienie asysty tłumacza PL-CZ przy czynnościach notarialnych
 • Wykonanie zmian w rejestrze sądowym
 • Pomoc w nawiązaniu współpracy z biurem księgowym
 • Pomoc w uzyskaniu dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej
Rezerwuj spółkę

Czeska spółka
z aktywnym VAT

(staż do 6 miesięcy)


20 000 PLN

(100 000 CZK)

 • Aktywny VAT i VAT-EU
 • Nadane numery REGON (IČ) oraz NIP (DIČ)
 • Bez historii, długów, zobowiązań
 • Terminowo składane deklaracje VAT
 • Przygotowanie wszystkich dokumentów sprzedażowych
 • Poświadczenie podpisów
 • Zapewnienie asysty tłumacza PL-CZ przy czynnościach notarialnych
 • Wykonanie zmian w rejestrze sądowym
 • Pomoc w nawiązaniu współpracy z biurem księgowym
 • Pomoc w uzyskaniu dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej
Rezerwuj spółkę

Dodatkowe koszty:

opłata sądowa za aktualizację danych (2000 CZK),

siedziba (jeśli skorzystają Państwo z naszej pomocy, koszt opłacenia siedziby na rok z góry wyniesie tylko 4800 CZK – więcej na ten temat),

wynagrodzenie notariusza (tylko w sytuacji, gdy konieczna jest zmiana umowy spółki, cena jest ustalana indywidualnie).

Rezerwuj spółkę

Nazwa spółki IC Rejestracja Staż Cena Rezerwuj
ECHMEA TEAM s.r.o. 178 916 63 2023.01.04 roczna 3000 PLN
LODGE MANAGER s.r.o. 178 901 95 2023.01.04 roczna 3000 PLN
PIQUE INVEST s.r.o. 178 920 74 2023.01.04 roczna 3000 PLN
VOLTRUM TRADING s.r.o. 178 923 92 2023.01.04 roczna 3000 PLN
FERTUM CENTER s.r.o. 178 866 27 2023.01.03 roczna 3000 PLN
FOGIE SERVICE s.r.o. 178 872 08 2023.01.03 roczna 3000 PLN
TATOINE COMMERCE s.r.o. 178 857 44 2023.01.03 roczna 3000 PLN
DURSEY TRADE s.r.o. 178 738 27 2022.12.29 roczna 3000 PLN
REFFER TEAM s.r.o. 178 741 49 2022.12.29 roczna 3000 PLN
WHALLOP STUDIO s.r.o. 171 974 06 2022.05.31 2 letnia 3000 PLN

ECHMEA TEAM s.r.o.

Staż

roczna

Rejestracja

2023.01.04

IC

178 916 63

Cena

3000 PLN

LODGE MANAGER s.r.o.

Staż

roczna

Rejestracja

2023.01.04

IC

178 901 95

Cena

3000 PLN

PIQUE INVEST s.r.o.

Staż

roczna

Rejestracja

2023.01.04

IC

178 920 74

Cena

3000 PLN

VOLTRUM TRADING s.r.o.

Staż

roczna

Rejestracja

2023.01.04

IC

178 923 92

Cena

3000 PLN

FERTUM CENTER s.r.o.

Staż

roczna

Rejestracja

2023.01.03

IC

178 866 27

Cena

3000 PLN

FOGIE SERVICE s.r.o.

Staż

roczna

Rejestracja

2023.01.03

IC

178 872 08

Cena

3000 PLN

TATOINE COMMERCE s.r.o.

Staż

roczna

Rejestracja

2023.01.03

IC

178 857 44

Cena

3000 PLN

DURSEY TRADE s.r.o.

Staż

roczna

Rejestracja

2022.12.29

IC

178 738 27

Cena

3000 PLN

REFFER TEAM s.r.o.

Staż

roczna

Rejestracja

2022.12.29

IC

178 741 49

Cena

3000 PLN

WHALLOP STUDIO s.r.o.

Staż

2 letnia

Rejestracja

2022.05.31

IC

171 974 06

Cena

3000 PLN

Jak przebiega zakup czeskiej spółki?

Przesłanie niezbędnych danych

Proces sprzedaży spółki rozpoczyna się od przesłania do nas danych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji, w tym w szczególności danych kupujących ... (wspólników) oraz nowych członków zarządu. Ponadto potrzebne są nam informacje czy będzie zmieniana dotychczasowa siedziba spółki oraz czy będą wprowadzane jakiekolwiek zmiany do umowy spółki.

Przygotowanie dokumentów

Po otrzymaniu od klienta kompletu informacji przygotowujemy dokumenty, w tym przede wszystkim umowę sprzedaży udziałów oraz uchwały o zmianach ... w zarządzie. Przygotowane projekty dokumentów są wysyłane do klienta do wglądu i akceptacji.

Umówienie spotkania

Po akceptacji przez klienta przygotowanych dokumentów umawiamy się z klientem na sfinalizowanie transakcji. Spotkamy się w dogodnym dla Państwa terminie ... na CzechPOINT w Ostrawskim UM, gdzie poświadczymy podpisy i dokonamy rozliczenia. Oprócz zakupu spółki w Ostrawie możliwe jest również zawarcie transakcji w drodze korespondencyjnej, jak i dojazd do klienta (usługa dodatkowo płatna).

Wydanie dokumentów spółki

Po podpisaniu dokumentów wydajemy kupującemu dokumenty spółki oraz następuje rozliczenie, zapłata za zakupione udziały.

Złożenie wniosku o aktualizację danych spółki w rejestrze handlowym

Przygotowujemy i składamy wniosek o zmianę danych spółki w rejestrze handlowym. Wnosimy opłatę ... sądową (2000 Kc) oraz dostarczamy do sądu oryginały dokumentów.

Wpis nowych danych spółki w rejestrze handlowym

Zmiana danych spółki po sprzedaży jest widoczna w ciągu około 14 dni.

Ile czasu trwa cała procedura sprzedaży?

Sprzedaż polega na podpisaniu odpowiednich dokumentów, co zajmuje zazwyczaj maksymalnie godzinę. Dokumenty musimy przygotować z wyprzedzeniem. Zazwyczaj kupujący kontaktują się z nami kilka dni przed planowanym spotkaniem, ale mamy też doświadczenie w sprzedażach niemalże natychmiastowych w których przygotowywaliśmy dokumenty z godziny na godzinę.

Dlaczego warto kupić czeską spółkę od nas?

 • Wieloletnie doświadczenie na rynku czeskich gotowych spółek S.R.O
 • Wyjątkowo atrakcyjne ceny
 • Brak ukrytych kosztów- jednorazowa opłata za pełną usługę
 • Profesjonalna obsługa wykwalifikowanego zespołu specjalistów
 • Minimum formalności i szybka realizacja transakcji
 • Pomoc w nawiązaniu współpracy z biurem rachunkowym
 • Gwarancja bezpieczeństwa – oferowane spółki nie posiadają żadnych długów, umów i zobowiązań

Niniejsza oferta (propozycja) kierowana jest do osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w ramach nabywanej spółki, w szczególności w oparciu o wyszczególnione w umowie spółki kody Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz zamierzających przejąć w całości kontrolę nad nabywaną spółką. Jednocześnie przedmiotowa oferta (propozycja) nie jest ofertą sprzedaży udziałów spółki w celach inwestycyjnych w rozumieniu przepisów dodanych ustawą z dnia 07 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

FAQ

Czy sprzedawane spółki mają czystą historię?

Spółki niezarejestrowane do VAT nie prowadziły do tej pory żadnej działalności. Niektóre spółki zarejestrowane do VAT poczyniły drobne wydatki, np. na założycielski akt notarialny czy wynajem siedziby. Na dzień sprzedaży ich sytuacja jest jednak transparentna, a klient nie musi się obawiać, że kupowany podmiot ma do uregulowania jakieś zobowiązania. Gwarantujemy kupującym bezpieczeństwo. Dbamy w ten sposób o klienta, a tym samym o własne dobre imię. Te dwa aspekty są dla nas nierozerwalnie ze sobą związane.

Czy osoba prawna może kupić udziały?

Tak, jest to możliwe. Udziały w gotowych spółkach mogą nabywać zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (spółki, stowarzyszenia, fundacje, inne) Przy sprzedaży osobę prawną reprezentuje jej organ statutowy.

Czy spółka może zostać kupiona przez kilka osób?

Tak, udziały w gotowej spółce może nabyć kilka osób. Również kilka osób może wejść do zarządu takiej spółki. Podana przez nas cena zakupu gotowej spółki dotyczy scenariusza z jednym kupującym oraz jednym członkiem zarządu. W innych przypadkach cena zakupu spółki ustalana jest indywidualnie. Poszerzenie grona wspólników powoduje bowiem konieczność wprowadzenia zmian w umowie spółki, co podwyższa cenę sprzedaży o wynagrodzenie notariusza za przygotowanie stosownego aktu notarialnego.

Kto może wejść do zarządu kupowanej spółki?

W Zarządzie mogą zasiadać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie były skazane za przestępstwa gospodarcze bądź finansowe, czy też przestępstwa związane z branżą, w której firma ma działać lub branżą pokrewną. Funkcji członka Zarządu nie może pełnić osoba, która ogłosiła swoją upadłość lub upadłość podmiotu, w którym pełniła funkcję organu statutowego.

Czy sprzedaż spółki może odbyć się korespondencyjnie?

Sprzedaż może się odbyć korespondencyjnie, ale w takim przypadku wymagamy wpłacenia całej kwoty z tytuły zakupu udziałów przed podpisaniem przez nas umowy. Przygotowujemy komplet wszystkich dokumentów i przesyłamy do klienta na wskazany adres e-mail. Klient powinien poświadczyć podpisy zgodnie z dołączoną instrukcją, a następnie przesłać do naszego biura oryginały oraz przelać uzgodnioną kwotę. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów oraz pieniędzy, odsyłamy do klienta egzemplarz umowy sprzedaży udziałów podpisany z naszej strony oraz składamy w imieniu klienta wniosek o aktualizację danych w rejestrze handlowym Zmiany są widoczne w ciągu 10-14 dni od złożenia wniosku.

Czy mogę zmienić adres spółki po zakupie?

Mogą Państwo jak najbardziej zmienić adres kupowanej spółki. Jeśli siedziba pozostanie w Ostrawie, do wniosku o zmianę danych w rejestrze należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości, z której spółka będzie korzystać. Podpis na zgodzie na siedzibę powinien być poświadczony. Jeżeli jednak przeniosą Państwo siedzibę do innego miasta, niezbędna będzie zmiana umowy spółki u notariusza. Również w tym wypadku należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości, a dodatkowo trzeba się liczyć z kosztami przygotowania aktu notarialnego.

Co w przypadku, gdy będę chciał zmienić umowę spółki po zakupie?

O planowanych zmianach warto nas poinformować już w momencie rezerwacji spółki, ponieważ jesteśmy w stanie zorganizować całą procedurę w ten sposób, aby dokonać sprzedaży udziałów i zmian w umowie spółki w ramach jednej wizyty u notariusza. Po sprzedaży mogą Państwo dokonywać zmian w dowolnym momencie, ale poniosą Państwo dodatkowe koszty.

Czy pomagają Państwo w rejestracji spółki do VAT po sprzedaży?

Jeżeli kupili Państwo spółkę niezarejestrowaną do VAT i chcą Państwo dokonać takiej rejestracji, to mogą Państwo skorzystać z naszej usługi przygotowania oraz koordynacji wniosku o rejestrację do VAT. Cena za tą usługę wynosi 3500 Kc.

Czy spółka posiada rachunek bankowy?

Spółki niezarejestrowane do VAT nie posiadają rachunku bankowego. Tylko spółki z VAT posiadają konto bankowe.

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Blog

  Dowiedz się więcej na temat firmy w Czechach

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego firmowego bloga i zapoznania się z opracowanymi tam materiałami. Dostępne treści mogą Państwu pomóc znaleźć zarówno podstawowe jak i rozszerzone treści związane ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkami komandytowymi. Informujemy dodatkowo, że nasz blog jest w pełni darmowy i nie wymaga zakładania konta użytkownika.

  Ostatnie wpisy

  Miniaturka Czym jest Outsourcing i na czym polega?

  22 lipca, 2024

  Czym jest Outsourcing i na czym polega?

  Outsourcing to termin, który zyskał na popularności w świecie biznesu w ostatnich dekadach. Wielu przedsiębiorców i menedżerów korzysta z tego podejścia, aby zwiększyć efektywność i obniżyć...

  czytaj więcej
  Miniaturka Czym jest formularz VAT-R?

  19 lipca, 2024

  Czym jest formularz VAT-R?

  Formularz VAT-R to kluczowy dokument dla przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy chcą zarejestrować się jako podatnicy VAT. Rejestracja VAT jest obowiązkowa dla firm osiągających...

  czytaj więcej
  Miniaturka Podatek od towarów i usług (VAT) w Polsce

  15 lipca, 2024

  Podatek od towarów i usług (VAT) w Polsce

  Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, jest jednym z kluczowych elementów systemu podatkowego w Polsce. Jego głównym celem jest opodatkowanie wartości dodanej na każdym...

  czytaj więcej
  Więcej artykułów