CO TO JEST KSIĘGA UDZIAŁÓW?

Obrazek wpisu

Zakres informacji ujawnionych w księdze udziałów

Zarząd spółki z o.o. ma obowiązek prowadzić księgę udziałów, do której wpisuje nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika spółki, jego adres albo adres do doręczeń elektronicznych, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz informację o tym, czy na udziałach wspólnika ustanowiono prawo zastawu lub użytkowania i wykonywania prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika. Zarząd ma obowiązek aktualizować księgę udziałów o wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Księgę udziałów sp. z o.o. należy założyć niezwłocznie po zarejestrowaniu spółki – powinna stanowić źródło informacji o pierwotnym składzie wspólników.

Wspólnicy umową spółki ani uchwałą nie mogą nałożyć obowiązku prowadzenia księgi udziałów na inny organ lub podmiot, w szczególności nie jest dopuszczalne, aby postanowić, że spółka w ogóle nie prowadzi księgi udziałów albo że jest prowadzona przez radę nadzorczą lub podmiot spoza spółki na zasadzie usługi. W praktyce nie musi to oznaczać, że księga udziałów jest osobiście prowadzona przez członków zarządu. W ramach posiadanych kompetencji zarząd z reguły powierza to zadanie osobom zatrudnionym w spółce, np. w biurze zarządu.

Forma księgi udziałów

Regulacje prawne nie przesądzają o tym w jakiej formie należy prowadzić księgę udziałów. Decyduje o tym zarząd, który może postanowić o prowadzeniu księgi udziałów w formie papierowej lub w formie elektronicznej, która wydaje się najbardziej popularna ponieważ pozwala w łatwy i czytelny sposób zilustrować zmiany jakie zachodzą w składzie osobowym udziałowców.

Obowiązek aktualizacji informacji

Wszelkie zmiany danych ujawnionych w księdze udziałów podlegają bieżącej aktualizacji. Dla przykładu: zarząd powinien dokonywać korekty wpisów w księdze jeżeli nastąpi zmiana imienia lub nazwiska wspólnika, zmiana firmy wspólnika (jeżeli jest osobą prawną), zmiana adresu wspólnika, zmiana liczby i wartości nominalnej przysługujących wspólnikowi udziałów. Co istotne nie jest wymagane, aby w księdze udziałów podawać dane zastawników lub użytkowników udziałów. W księdze udziałów należy podawać jedyni informację o samym fakcie obciążenia prawem zastawu lub użytkowania udziałów posiadanych przez ujawnionego w księdze udziałów wspólnika.

Prawo przeglądania księgi udziałów

Niezbywalnym prawem każdego wspólnika jest uprawnienie do przeglądania księgi udziałów. Tego prawa nie można wyłączyć, nawet w przypadku, gdy w spółce ustanowiono radę nadzorczą i wyłączono prawo indywidualnej kontroli wspólnika. Zarząd spółki nie jest uprawniony, aby odmówić wspólnikowi prawa wglądu do księgi udziałów, może jednak ustanowić pewne zasady udostępniania księgi, np. wyznaczyć godziny, w których księga udziałów może być przeglądana, oraz dopuścić możliwość przeglądania księgi wyłącznie pod nadzorem pracownika spółki. Jeżeli zarząd spółki albo jej pracownik bez uzasadnienia odmówi wspólnikowi wglądu do księgi udziałów udziałowiec będzie uprawniony do zwrócenia się do sądu rejestrowego z wnioskiem o nakazanie zarządowi spółki udostępnienia księgi udziałów. Księga udziałów może być również przeglądana przez członków organów spółki, w tym rady nadzorczej, natomiast nie mają do niej dostępu osoby trzecie, które informacje o składzie osobowym spółki i posiadanych udziałach mogą pozyskiwać w KRS zapoznając się z listą wspólników.

Ograniczone zaufanie do treści księgi udziałów

Należy mieć na uwadze, że wpis w księdze udziałów nie przesądza o tym, kto jest wspólnikiem. Wpisy w księdze udziałów mają wyłącznie charakter porządkowy i stanowią tylko i wyłącznie odzwierciedlenie stanu wiedzy zarządu co do tego, kto jest wspólnikiem. Księga udziałów jest bowiem prowadzona na podstawie dokumentów pozostających w posiadaniu spółki, tj. w szczególności w oparciu o treść umowy spółki oraz zawiadomień o nabyciu udziałów, które kierowane są do spółki przez nowych wspólników. Warto pamiętać, że wspólnicy nie mają obowiązku zawiadamiania spółki o zbyciu udziałów, dlatego zarząd może nie mieć pełnej wiedzy na temat aktualnego stanu osobowego udziałowców. Nie należy zapominać, że przejście udziału jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności. Ponadto z prozaicznych względów, takich jak niedopatrzenie, czy zwłoka w aktualizacji księgi udziałów, stan osobowy wspólników i przysługujących im udziałów ujęty w księdze często bywa nieaktualny. Z tego też powodu nie należy całkowicie zawierzać jej treści. Księga udziałów nie daje żadnej ochrony przed nabyciem udziałów od nieuprawnionego, skoro dane w księdze udziałów nie wywołują żadnych skutków prawnych.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Procedury likwidacji spółki z o.o. w Polsce

15 kwietnia, 2024

Procedury likwidacji spółki z o.o. w Polsce

Likwidacja spółki z o.o. jest procesem kompleksowym i wymagającym, który wiąże się z rozwiązaniem firmy oraz uregulowaniem wszelkich zobowiązań. W Polsce istnieje szereg procedur, które należy...

czytaj więcej
Miniaturka Prawa i obowiązki wspólnika w spółce z o.o

19 stycznia, 2024

Prawa i obowiązki wspólnika w spółce z o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, oferująca przedsiębiorcom pewność prawną i elastyczność zarządzania. Kluczowym elementem struktury każdej spółki z...

czytaj więcej
Miniaturka CZYM JEST APORT?

27 lutego, 2019

CZYM JEST APORT?

Aport jest to wkład niepieniężny, czyli innymi słowy wszelkie przedmioty majątkowe inne niż środki pieniężne, które wspólnicy mogą wnosić do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź