CO TO JEST SPÓŁKA POWIĄZANA?

Obrazek wpisu

Przez spółkę powiązaną należy rozumieć:

1. spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub
2. spółkę kapitałową, która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej.

Przy ocenie istnienia stosunku powiązania opartego na udziale w kapitale zakładowym spółki zależnej uwzględnia się tylko i wyłącznie udziały albo akcje przysługujące bezpośrednio spółce. Bez znaczenia jest zatem w tym kontekście to, czy spółka uczestniczy w kapitale zakładowym innej spółki kapitałowej poprzez swoje spółki zależne.

Spółka powiązana może zatem występować zarówno w charakterze spółki „nadrzędnej” (patrz pkt 1 powyżej) bądź „podporządkowanej” (patrz pkt 2 powyżej). O zakwalifikowaniu spółki jako powiązanej z uwagi na jej „nadrzędny” charakter decyduje wyłącznie zagadnienie bezpośredniego udziału kapitałowego, podczas gdy o zakwalifikowaniu spółki jako powiązanej z uwagi na jej „podporządkowany” charakter decyduje z kolei tylko udział głosowy, przy czym zarówno bezpośredni jak i pośredni.

Warto podkreślić, że – odmiennie niż w przypadku spółki dominującej i zależnej – o stosunku powiązania można mówić wyłącznie w odniesieniu do spółek kapitałowych, tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych.

Pojęcia spółki zależnej i spółki powiązanej częściowo zachodzą na siebie; przykładowo: spółka X będzie zarazem spółką zależną i powiązaną w stosunku do spółki Y, jeżeli spółka X dysponuje większością głosów na zgromadzeniu spółki Y. Jeżeli jednak relacja między spółką Y i X nie jest związana z dysponowaniem głosów, to spółka X – choć będzie spółką zależną – to nie będzie spółką powiązaną ze spółką Y.

Z kolei powiązana spółka X nie będzie zarazem spółką zależną od spółki Y, jeżeli spółka Y posiada minimum 20% głosów na zgromadzeniu spółki X, jednak nie dysponuje większością głosów ani nie wywiera decydującego wpływu na spółkę X. Analogiczny stosunek zachodzenia ma miejsce w przypadku spółki dominującej oraz spółki powiązanej (w wariancie spółki „nadrzędnej”).

Cel wprowadzenia pojęcia spółki powiązanej jest zbliżony do celu wprowadzenia pojęć spółki dominującej i spółki zależnej. Prawodawca dąży w obu przypadkach do poszerzenia zakresu zastosowania kodeksowych nakazów i zakazów.

Co ciekawe termin „spółka powiązana” pojawia się w uregulowaniach k.s.h. jedynie w 5 przypadkach tylko w kilku przypadkach:

1. wartość świadczeń spełnianych przez prostą spółkę akcyjną na rzecz akcjonariuszy z innego tytułu niż prawa wynikające z akcji, a także na rzecz spółek lub spółdzielni z nimi powiązanych albo pozostających wobec nich w stosunku dominacji lub zależności, nie może przekraczać wartości godziwej świadczenia wzajemnego otrzymanego przez spółkę (art. 30021);
2. zwolnienie z ograniczeń pomocy finansowej (financial assistance) dotyczy świadczeń spełnianych przez spółkę akcyjną na rzecz pracowników spółki powiązanej ze spółką akcyjną (art. 345 § 8 k.s.h.);
3. wymaganie ekwiwalentności świadczeń spełnianych w stosunkach między spółką akcyjną a akcjonariuszem obejmuje także spółki lub spółdzielnie powiązane (art. 355 § 3 k.s.h.);
4. wyjątek od zakazu nabywania przez spółkę akcyjną własnych akcji obejmuje przypadek, gdy akcje te mają być zaoferowane pracownikom zatrudnionym w spółce powiązanej ze spółką akcyjną (art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h.);
5. zarząd spółki akcyjnej może odmówić udzielenia informacji akcjonariuszowi, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce powiązanej ze spółką akcyjną (art. 428 § 2 k.s.h.).


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

23 sierpnia, 2022

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. należy rozumieć jako odnotowaną w KRS przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zawieszenie następuje z inicjatywy i na wniosek samej spółki z...

czytaj więcej
Miniaturka Gotowe spółki w Polsce: Kupno i sprzedaż w biznesowej grze

8 stycznia, 2024

Gotowe spółki w Polsce: Kupno i sprzedaż w biznesowej grze

Gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Szybki start do biznesu W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym przedsiębiorcy często poszukują szybkich i efektywnych rozwiązań. Gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

czytaj więcej
Miniaturka Gotowe spółki: Podatki w spółkach z o.o. – kluczowe informacje

29 września, 2023

Gotowe spółki: Podatki w spółkach z o.o. – kluczowe informacje

Gotowe spółki: Podatki w spółkach z o.o. Gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są chętnie wybieraną przez przedsiębiorców formą prowadzenia działalności gospodarczej. Dlaczego? Powodów jest kilka. Po...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź