KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU POWINIEN WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU?

Obrazek wpisu

W pewnych sytuacjach członkowie zarządu sp. z o.o. stają przed dylematem: czy powstrzymać się od głosu podczas posiedzenia zarządu? Takie wątpliwości bywają uzasadnione ponieważ przepisy regulujące funkcjonowanie spółek z o.o. wprost nakazują, aby w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu ujawnił sprzeczność interesów i wstrzymał się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. W takiej sytuacji członkowi zarządu przysługuje prawo żądania zaznaczenia tego w protokole.

Oceniając to, czy należy ujawnić sprzeczność interesów oraz wstrzymać się od głosu, członek zarządu powinien przeprowadzić prosty test polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: czy w związku z rozstrzygnięciem danej sprawy on sam, jego współmałżonek, krewni lub powinowaci do drugiego stopnia bądź osoby, z którymi jest powiązany osobiście, mogą odnieść korzyść kosztem spółki? Zachowanie członka zarządu, w tym ewentualne wstrzymanie się od głosu, uzależnione jest od odpowiedzi na ww. pytanie. Dla przykładu: członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od głosu, jeżeli zarząd rozważa zawarcie kontraktu z partnerką życiową członka zarządu na warunkach preferencyjnych dla tej ostatniej w porównaniu z warunkami rynkowymi.

O ile sprzeczność interesów wydaje się w miarę jasna i w konkretnej sprawie z reguły można ją stosunkowo łatwo dostrzec, to kwestia tego, kogo uznawać za osobiście powiązanego z członkiem zarządu budzi większe wątpliwości. Pojęcie to nie jest w żaden sposób zdefiniowane przepisami dlatego członek zarządu powinien szczególną uwagę zwracać na to, w jaki sposób podejmowane w ramach zarządu rozstrzygnięcia mogą skutkować dla jego najbliższego otoczenia. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że powiązanie osobiste należy interpretować jako szczególny stosunek faktyczny lub prawny z inną osobą, który nie musi być w żaden sposób sformalizowany. W praktyce powiązanie osobiste zachodzi np. pomiędzy konkubentami, narzeczonymi, przyjaciółmi, partnerami biznesowymi, czy jakąkolwiek osobą mającą wpływ na członka zarządu. W zależności od konkretnego przypadku powiązanie osobiste może mieć miejsce w różnych konfiguracjach a jego istotą jest taka relacja personalna, która budzi wątpliwości co do bezstronności członka zarządu.

Jeżeli posiedzenie zarządu jest protokołowane, to członek zarządu ma prawo zażądać zaznaczenia w protokole, że ujawnił sprzeczność interesów i wstrzymał się od głosu. Od praktyki danego zarządu zależy, czy w protokole znajdzie się uzasadnienie i opis powodów, dla których członek zarządu skorzystał ze swojego prawa. Skutkiem powstrzymania się członka zarządu od rozstrzygnięcia danej sprawy będzie brak jego podpisu pod uchwałą zarządu, która tej sprawy dotyczyła. Z uwagi na coraz częstsze podejmowanie przez zarządy sp. z o.o. uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, np. wiadomości mailowych, członek zarządu, który dostrzeże sprzeczność interesów, powinien ujawnić ten fakt w odrębnym oświadczeniu skierowanym do pozostałych członków zarządu. Dla celów dowodowych rekomendowane jest, aby oświadczenie miało formę pisemną lub co najmniej dokumentową (mail, faks), po to, aby można było je zachować na przyszłość. Członek zarządu będzie dzięki temu zabezpieczony na wypadek sytuacji, w której będzie musiał wykazać, że nie działał w sposób sprzeczny z prawem.

Z praktycznego punktu widzenia bardzo ważne jest, aby pamiętać, że członka zarządu, który wstrzymuje się od głosu w związku z ujawnioną sprzecznością interesów, należy uwzględnić przy ustalaniu kworum posiedzenia. Równie ważne jest to, aby faktu wstrzymania się od głosu nie utożsamiać z głosem wstrzymującym się, który wliczany jest do puli głosów oddanych. Takiego wliczenia nie można dokonywać ponieważ członek zarządu, wstrzymując się od rozstrzygania sprawy i głosu z powodu sprzeczności interesu, nie oddaje żadnego głosu.

Nakaz ujawnienia sprzeczności interesów oraz wstrzymania się od głosu służy przede wszystkim zwiększeniu transparentności w zarządzaniu spółką w sytuacji, gdy zaistnieje potencjalny bądź realny konflikt interesów. Przedmiotem ochrony nie jest w tym przypadku interes członka zarządu, ale interes samej spółki oraz jej udziałowców. Warto pamiętać, że decyzja powzięta z udziałem członka zarządu, który pomimo obowiązku nie wstrzymał się od głosu, będzie dla spółki wiążąca, np. umowa zawarta przez spółkę będzie ważna. Jeżeli jednak sprzeczność interesów zostanie ujawniona później ujawniona, to brak wstrzymania się od głosu może stanowić podstawę do pociągnięcia członka zarządu do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki.

Na koniec w ramach przypomnienia wyjaśnienie terminu, który niekiedy budzi wątpliwości: powinowactwo to stosunek łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego małżonka. W kręgu powinowatych do drugiego stopnia znajdują się np. teściowa, szwagier lub pasierb.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Dlaczego warto zakładać sklepy internetowe?

1 grudnia, 2023

Dlaczego warto zakładać sklepy internetowe?

W dzisiejszych czasach, świat handlu przenosi się coraz bardziej do przestrzeni wirtualnej, otwierając nieograniczone możliwości dla przedsiębiorców. Zakładanie sklepów internetowych staje się coraz popularniejsze, a wiele...

czytaj więcej
Miniaturka JAKIM ZASADOM MUSI ODPOWIADAĆ FIRMA (NAZWA) SPÓŁKI?

17 stycznia, 2022

JAKIM ZASADOM MUSI ODPOWIADAĆ FIRMA (NAZWA) SPÓŁKI?

Firma to nie przedsiębiorca Na wstępie uwaga dotycząca potocznego rozumienia pojęcia „firma” w odniesieniu do sp. z o.o. W praktyce bardzo często używa się go jako...

czytaj więcej
Miniaturka WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z O.O.

12 marca, 2019

WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z O.O.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. na żądanie wszystkich pozostałych wspólników.  WNIOSEK O WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA O wyłączeniu wspólnika orzeka sąd. Z...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź