CO TO JEST SPÓŁKA DOMINUJĄCA?

Obrazek wpisu

Spółka dominująca jest to spółka handlowa w przypadku, gdy:

1. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
2. jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
3. jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
4. więcej niż połowa członków zarządu spółki kapitałowej jest jednocześnie członkami zarządu spółki zależnej albo spółdzielni zależnej, lub
5. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
6. wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej” w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

W szczególnej sytuacji, w której spółka A posiada udziały lub akcje w spółce B i jednocześnie spółka B posiada udziały w spółce A, to za spółkę dominującą uważa się tę spółkę, która dysponuje większym procentem głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki. W przypadku, gdy procent głosów przysługujących spółce A na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu spółki B jest równy z procentem głosów, jaki posiada spółka B na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu spółki A, o istnieniu dominacji przesądza to, czy dana spółka wywiera wpływ na drugą spółkę, który to wpływ ustala się na podstawie powiązań wskazanych w punktach od 2 do 6 powyżej.
Przykładowo spółka B będzie mogła być uznana za dominującą w stosunku do spółki A, która jednocześnie dysponuje równym procentem głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu spółki B, jeśli spółka B jest uprawniona do powoływania większości członków organów spółki A.

W hipotetycznej sytuacji, w której nie będzie możliwe ustalenie stosunku dominacji między spółkami handlowymi na podstawie opisanych powyżej kryteriów, za spółkę dominującą należy uznać tę z nich, która ma możliwość wywierania faktycznego wpływu na drugą spółkę na podstawie większej liczby zależności opisanych w punktach od 1 do 6 powyżej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy także i ten sposób nie pozwoli na ustalenie stosunku dominacji, należy przyjąć, że obie spółki pozostają w stosunku wzajemnej dominacji i zależności.

Spółka dominująca powinna zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu bądź ustaniu stosunku dominacji oraz ogłosić tę okoliczność.

Na koniec warto odpowiedzieć na pytanie: po co w ogóle zdefiniowano pojęcie spółki dominującej i czemu ono w praktyce służy? Otóż celem wyróżnienia tego pojęcia jest stworzenie możliwości rozszerzenia zastosowania niektórych regulacji prawnych. Dzięki pojęciu spółki dominującej możliwe jest skierowanie nakazów i zakazów skierowanych do spółki także na spółki pozostające wobec niej w szczególnym stosunku (zależności bądź dominacji). Jest to podyktowane tym, aby zapobiec próbom obchodzenia przepisów prawa właśnie przy wykorzystaniu podmiotów, które pozostają w dominacji bądź zależności od adresata danej normy. Dla przykładu ograniczenie w obejmowaniu i nabywaniu przez spółkę z o.o. udziałów własnych stosuje się także do obejmowania i nabywani udziałów spółki dominującej przez spółkę zależną. Także zakaz łączenia mandatu członka zarządu z pełnieniem funkcji w radzie nadzorczej znajduje zastosowanie do członków zarządu spółki zależnej. Innymi słowy, dzięki pojęciu spółki dominującej, możliwe staje się także „uszczelnienie” systemu prawnego poprzez poszerzenie zakresu zastosowania danych regulacji o te przypadki, dla których w praktyce jest to uzasadnione – bez tego zabiegu niektóre nakazy i zakazy byłyby łatwo obchodzone i po prostu martwe.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Umowa spółki z o.o.: definicja i procedura tworzenia

30 stycznia, 2024

Umowa spółki z o.o.: definicja i procedura tworzenia

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest kluczowym dokumentem regulującym funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. Stanowi ona podstawę prawną działalności takiej spółki...

czytaj więcej
Miniaturka WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

6 maja, 2022

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Kodeks spółek handlowych stanowi, że uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub...

czytaj więcej
Miniaturka JAKIE PRAWA MAJĄ WSPÓLNICY SPÓŁKI Z O.O.?

3 marca, 2022

JAKIE PRAWA MAJĄ WSPÓLNICY SPÓŁKI Z O.O.?

Wspólnikowi sp. z o.o. z tytułu posiadanych przez niego udziałów przysługuje szereg praw, które może wykonywać zarówno wobec samej spółki jak i wobec pozostałych wspólników. Tradycyjnie...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź