ZAKAZ KONKURENCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU

Obrazek wpisu

Członek zarządu sp. z o.o. nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, tj. w spółce z o.o. lub spółce akcyjnej, w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz konkurencji służy ochronie interesu spółki przed zagrożeniem wynikającym z działalności konkurencyjnej członka zarządu, który posiadając wiedzę na temat działalności spółki z łatwością mógłby ją wykorzystać dla własnego zysku bądź z korzyścią dla innego podmiotu, a ze szkodą dla spółki, w której pełni funkcję.

Z punktu widzenia członka zarządu kluczowe jest ustalenie co oznaczają interesy konkurencyjne oraz konkurencyjność spółki, których dotyczy zakaz. Wprawdzie definicji tych pojęć nie odnajdziemy w przepisach, to wydaje się że przez interes konkurencyjny należy rozumieć działalność pozostająca w takim związku z działalnością spółki, że nie jest ona obojętna dla jej sytuacji rynkowej. Dla zaistnienia konkurencyjności konieczne jest istnienie elementu rywalizacji, co oznacza, że konkurencyjne działania wobec spółki muszą mieć na celu uzyskanie przewagi nad nią lub wzmocnienie pozycji wobec niej, z czym wiązać się musi ryzyko straty bądź osłabienia pozycji spółki wobec konkurentów. Zajmowanie się interesami konkurencyjnymi może polegać w praktyce na zatrudnieniu bądź świadczeniu usług na rzecz podmiotu konkurencyjnego wobec spółki bądź na prowadzeniu działalności gospodarczej na własny lub cudzy rachunek, która uniemożliwia, ogranicza lub utrudnia osiągnięcie sukcesu przez spółkę na polach aktywności, na których spółka działa. Zakazana aktywność nie musi zawsze przybierać formalnego charakteru, ale może także polegać na działaniach faktycznych, np. na przekazywaniu informacji o kontrahentach spółki, metodach produkcji, kalkulacjach cen i kosztów. Może to być także nieodpłatne doradztwo czy praktyczny instruktaż udzielany pracownikom konkurencji.

Członek zarządu nie może uczestniczyć w spółce konkurencyjnej. Spółka konkurencyjna to każda spółka działająca na podstawie polskich przepisów, tj. spółka cywilna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna, która konkuruje w jakikolwiek sposób ze spółką, w której członek zarządu pełni funkcję. Co istotne zakazane jest także posiadanie statutu komandytariusza w spółce komandytowej bądź komandytowo-akcyjnej.

Ustawowy zakaz konkurencji ma charakter względnie obowiązujący, tzn. że członek zarządu może zostać z niego zwolniony. Dopuszczalne jest zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, ale tylko za zgodą organu uprawnionego do powołania zarządu. Wspólnicy mogą w umowie spółki odmiennie określić zasady udzielania takiej zgody, np. umowa spółki może wskazywać osobę (np. wspólnika) lub organ (np. radę nadzorczą) udzielający zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, ustalać warunki przyznania zgody oraz jej warunki, np. maksymalny okres, na który jest wydawana, lub wskazanie podmiotu konkurencyjnego, w którym członek zarządu może posiadać udziały.

W praktyce przyjmuje się, że w umowie sp. z o.o. nie można w sposób generalny uchylić zakazu konkurencji. Dopuszcza się jednak rozwiązanie, w którym wolą wspólników umowa spółki wyłącza konkretne obszary spod zakazu konkurencji i pozwala się np. na pełnienie funkcji członka zarządu w konkretnym podmiocie konkurencyjnym bądź posiadanie w nim udziałów lub akcji. Warto pamiętać, że umowa spółki z o.o. może zaostrzyć ustawowy zakaz konkurencji, np. zakazać członkowi zarządu korzystania z uprawnienia do powoływania członków rady nadzorczej spółki konkurencyjnej lub obniżyć procentowy próg udziałów, których posiadanie w spółce konkurencyjnej jest dozwolone.

Dla zarządów i wspólników sp. z o.o., którzy w zarządzaniu spółką sięgają po wsparcie profesjonalnych menedżerów, rekomendowanym rozwiązaniem jest uzupełnienie ustawowego zakazu konkurencji o dodatkową umowę o zakazie konkurencji zawieraną z takim menedżerem, w której możliwe będzie należyte zabezpieczenie prawne spółki poprzez zaadresowanie wszystkich ryzyk związanych z potencjalnie konkurencyjną działalnością członka zarządu.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Oferta specjalna na Gotowe Spółki Stażowe!

4 grudnia, 2023

Oferta specjalna na Gotowe Spółki Stażowe!

Z radością ogłaszamy nową, korzystną promocję na nasze gotowe spółki stażowe! To doskonała okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć swoją nową drogę biznesową. Gotowe spółki stażowe...

czytaj więcej
Miniaturka Dywidenda – Definicja, zastosowanie oraz korzyści

15 grudnia, 2023

Dywidenda – Definicja, zastosowanie oraz korzyści

Dywidenda – Definicja, zastosowanie oraz korzyści z zakupu gotowej spółki w Nowym Roku (część 1) Pochodzenie słowa "dywidenda" sięga łaciny, gdzie oznaczało ono "rzecz do podziału"...

czytaj więcej
Miniaturka KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU POWINIEN WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU?

20 kwietnia, 2022

KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU POWINIEN WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU?

W pewnych sytuacjach członkowie zarządu sp. z o.o. stają przed dylematem: czy powstrzymać się od głosu podczas posiedzenia zarządu? Takie wątpliwości bywają uzasadnione ponieważ przepisy regulujące...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź