Kontrola finansów w spółce z o.o.

Obrazek wpisu

Kontrola finansów w spółce z o.o. jest procesem bardzo rozbudowanym. Zacznijmy jednak od początku. Kontrola i nadzór to pojęcia stosowane zamiennie, choć ich znaczenie nie jest ze sobą tożsame. Pierwsze z nich oznacza możliwość żądania informacji i wyjaśnień, a drugie – wiąże się z prawem do podejmowania decyzji. Różnice można zobrazować na przykładzie spółki z o. o. Mamy tu do czynienia z uprawnieniami przysługującymi wspólnikom, radzie nadzorczej i komisji rewizyjnej. Omówmy każdy z przytoczonych przypadków.

Uprawnienia kontrolne wspólników spółki z o. o.

Zgodnie z art. 212. § 1 kodeksu spółek handlowych wspólnikom spółki z o. o. przysługuje prawo indywidualnej kontroli spraw podmiotu. Oznacza to, że mogą w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty firmy, sporządzać bilans dla własnego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Jednak w przypadku ustanowienia rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć lub ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników.

W jakich sytuacjach wspólnicy spółki z o. o. mają ograniczone uprawnienia kontrolne?

Uprawnienia kontrolne nie dają wspólnikom prawa do dowolnego dysponowania uzyskanymi wiadomościami. Zakazane jest bowiem rozpowszechnianie danych wrażliwych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przez którą rozumie się nieujawnione publicznie informacje technologiczne, organizacyjne oraz posiadające wartość gospodarczą. Zarząd może więc odmówić wspólnikowi wyjaśnień lub udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów spółki, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że wiadomości zostaną wykorzystane w celach sprzecznych z interesami podmiotu. Wspólnikowi przysługuje jednak prawo złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do złożenia wyjaśnień lub przekazania tych dokumentów.
Ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej ma charakter fakultatywny. Istnieją jednak przypadki, w których powołanie tych organów jest niezbędne. Dotyczy to sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki przewyższa kwotę 500 000 złotych, a liczba wspólników wynosi co najmniej 25.

Rozbieżności w dokumentach-czy wspólnicy mogą zażądać wyjaśnień od zarządu?

Możliwość przeglądania ksiąg i dokumentów spółki z o. o. dotyczy ksiąg bilansowych, rachunków zysków i strat, cash flow, umów zawieranych przez przedsiębiorstwo, korespondencji, a także akt spraw sądowych, w których stroną jest podmiot oraz decyzji i pism organów administracyjnych lub skarbowych. Wspólnik ma również prawo do sprawdzenia prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych spółki, sporządzając porównawczą wersję bilansu. Nie może jednak jej wykorzystać w żaden inny sposób. Wśród uprawnień kontrolnych znajduje się również możliwość żądania wyjaśnień od zarządu. Dotyczy to wątpliwych kwestii czy rozbieżności w dokumentach. Należy pamiętać, że takie prawo nie ma zastosowania wobec innych organów spółki i jej pracowników.
Wspólnicy, którzy ze względu na brak dostatecznej wiedzy z dziedziny rachunkowości i prawa, nie są w stanie samodzielnie dokonywać czynności kontrolnych, mogą powołać w tym celu zaufaną osobę np. prawnika lub księgowego. Osoba upoważniona może jednak przeglądać księgi i dokumenty wyłącznie w obecności wspólnika.

Jakie uprawnienia kontrolne posiada komisja rewizyjna?

Kontrolę w spółce z o. o. może również sprawować komisja rewizyjna. Jest to organ ustanawiany obok rady nadzorczej lub samodzielnie. Liczy co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych według tych samych zasad, co skład rady nadzorczej, czyli uchwałą wspólników. Komisja realizuje swoje kompetencje po upływie roku obrotowego. Należy do nich:

• ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
• ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
• sporządzanie na potrzeby zgromadzenia wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników przeprowadzonej oceny, w trybie i zakresie określonych dla wykonywania tych czynności przez radę nadzorczą.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że rada nadzorcza działa permanentnie, podczas gdy komisja rewizyjna spełnia swoje zadanie okresowo – na zakończenie roku obrotowego. Nie ma jednak prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw podmiotu.

Planowanie finansowe w spółce z o. o.

Z prowadzeniem spółki z o. o. wiążą się pewne obowiązki sprawozdawcze i rejestrowe. Raz w roku należy złożyć dokumenty finansowe podmiotu do KRS, odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników oraz sporządzić roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności spółki. Jeżeli w przedsiębiorstwie nastąpiły zmiany, konieczne jest także dokonanie aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, urzędzie skarbowym oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Wszelkie niejasności związane z obowiązkami finansowymi w spółce z o. o. warto konsultować z biurem rachunkowym PG Partner Gospodarczy, które specjalizuje się w tematach płacowo-kadrowych.

Roczne sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, a jeśli spółka przekracza progi określone zawarte w ustawie – także zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Sprawozdanie musi mieć formę elektroniczną oraz format udostępniany na stronie BIP Ministerstwa Finansów. Co do zasady, sprawozdanie finansowe spółki z o. o. podpisuje zarząd oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Na czym polega tzw. „budżetowanie”?

Warto również wspomnieć, że formą kontroli zarządczej w spółce z o. o. jest budżetowanie. Polega na ustaleniu celów na podstawie planu strategicznego i prognoz rozwoju. Oznacza także kontrolę budżetów pod względem formalnym, analizę ewentualnych odchyleń oraz sformułowanie budżetu całościowego przedsiębiorstwa. Nie można również pominąć roli, jaką pełni w spółce właściwe zarządzanie ryzykiem finansowym i raportowanie. Wspiera podejmowanie optymalnych decyzji i zwiększa sprawność wykonywanych zadań. Pozwala lepiej przewidywać zagrożenia i przygotować plan działania na każdą okoliczność. Ponadto poprawia proces planowania i budżetowania dzięki szybkiej identyfikacji czynników odpowiadających za odchylenia od przyjętych planów.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O.O.

13 grudnia, 2018

OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O.O.

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w spółce z o.o. można nie tylko podwyższyć (co jest znacznie częściej stosowaną praktyką), ale również obniżyć. W jakim...

czytaj więcej
Miniaturka Gotowe spółki w Gdańsku: Rozpocznij z nami dynamiczny biznes!

31 października, 2023

Gotowe spółki w Gdańsku: Rozpocznij z nami dynamiczny biznes!

Gotowe spółki Gdańsk - sposób na szybki start Gdańsk to miasto, które nie tylko zachwyca swoim unikalnym dziedzictwem kulturowym i zielonymi przestrzeniami, ale także dynamicznie się...

czytaj więcej
Miniaturka KTO MOŻE BYĆ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE Z O.O.?

9 kwietnia, 2019

KTO MOŻE BYĆ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE Z O.O.?

KTO MOŻE BYĆ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE Z O.O.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana przez: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź