ZADANIA I FUNKCJE ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O.

Obrazek wpisu

Zarząd jest obowiązkowym organem w spółce z o.o., a jego powołanie stanowi jeden z podstawowych warunków formalnych dla rejestracji spółki z o.o. Jego zadania i funkcje wynikają z kierowniczej roli jaką pełni w strukturze spółki z o.o.

Kompetencje zarządu

Kompetencje zarządu mają zarówno charakter wewnętrzny jak i zewnętrzny. Zarząd prowadzi sprawy spółki (aspekt wewnętrzny) i reprezentuje ją wobec osób trzecich, tj. w szczególności wobec kontrahentów, pracowników i organów publicznych (aspekt zewnętrzny). Prowadzenie spraw spółki to w głównej mierze wdrażanie decyzji zarządczych i czynności organizacyjne, które menedżerowie podejmują na co dzień w celu zapewnienie efektywności prowadzonego biznesu. Z kolei reprezentowanie spółki polega na składaniu oświadczeń woli w imieniu spółki (reprezentacja czynna) oraz na przyjmowaniu takich oświadczeń adresowanych do spółki (reprezentacja bierna).

Zarząd jest tym z organów spółki, który zajmuje się bieżącą działalnością spółki. Wynika z tego zasada domniemania kompetencji zarządu, która oznacza, że jeżeli jakieś czynności nie są zastrzeżone dla innych organów, tj. rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) lub zgromadzenia wspólników, to kompetencja do ich wykonania należy do zarządu. Wspólnicy mogą tę zasadę przełamywać poprzez zawarcie w umowie spółki ograniczeń w wykonywaniu przez zarząd pewnych czynności, np. poprzez zobowiązanie zarządu do pozyskania uprzedniej opinii rady nadzorczej lub zgody zgromadzenia wspólników na daną czynność, np. na zaciągnięcie zobowiązania powyżej wskazanej w umowie spółki wartości.

Liczebność zarządu

Realizacja zadań i funkcji zarządu może odbywać się jednoosobowo bądź kolegialnie. Zarząd składa się bowiem z jednego albo większej liczby członków. Uregulowanie tej kwestii następuje w umowie spółki. Szczególnie ważne na etapie formułowania postanowień dotyczących zarządu wieloosobowego jest to, aby mieć świadomość korzyści widełkowego określenia liczby członków zarządu. Użycie widełek pozwala na elastyczne kształtowanie składu zarządu oraz uchyla ryzyko zaistnienia tzw. zarządu kadłubowego, który powstaje, gdy liczba członków zarządu spada poniżej liczby określonej umową. Przykładowo: jeżeli umowa spółki stanowi, że zarząd składa się z trzech członków, to utrata mandaty przez choćby jednego z nich, np. wskutek śmierci, powoduje, że zarząd przestaje istnieć (sic!). Jeżeli jednak umowa przewidywać będzie, że zarząd składa się od jednego do trzech członków, to w tej samej sytuacji faktycznej, tj. utraty mandatu przez jednego z członków, zarząd będzie dalej funkcjonował, a jego skład może, lecz nie musi, zostać uzupełniony przez kompetentny organ. Rekomendowane jest, aby – w przypadku zarządu wieloosobowego – wspólnicy precyzyjnie określili funkcje w ramach zarządu wieloosobowego i w ramach organu wyróżnili prezesa zarządu, ewentualnego wiceprezesa bądź kilku wiceprezesów zarządu oraz „szeregowych” członków zarządu. Dzięki takiemu uszczegółowieniu możliwe jest dokonanie podziału kompetencyjnego w ramach zarządu oraz ułatwienie kontrahentom spółki zrozumienia co do statusu osób, które działają w imieniu spółki z o.o.

Powołanie i odwołanie zarządu

Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przykładowo umowa spółki może przewidywać, że członkowie zarządu powoływani są uchwałą rady nadzorczej lub że kompetencja do powołania członka zarządu należy do wspólnika jako jego uprzywilejowanie osobiste lub uprzywilejowanie związane z posiadanym udziałem. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać, że członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. W takim przypadku uchwała wspólników lub umowa spółki może określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.

Oprócz ustawowych wymagań, które stawiane są kandydatom na członków zarządu (m.in. niekaralność za określone przestępstwa, brak zakazu zajmowania stanowisk, niełączenie funkcji w zarządzie z innymi funkcjami wskazanymi w przepisach), dodatkowe wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu mogą wynikać z umowy spółki lub z uchwały wspólników. W szczególności mogą one polegać na spełnieniu kryterium wykształcenia, wieku czy posiadanego doświadczenia zawodowego w branży, w której działa spółka.

Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Drugi z wariantów spotykany jest najczęściej w przypadku tych spółek, w których istnieje potrzeba zaangażowania wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, tj. w spółkach z większą liczbą wspólników oraz prowadzących rozbudowane przedsiębiorstwo.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O. – CECHY SZCZEGÓLNE

1 marca, 2022

JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA Z O.O. – CECHY SZCZEGÓLNE

Pojęcie Przez jednoosobową spółkę z o.o. należy rozumieć spółkę, której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Jest to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej, którą przedsiębiorcy wybierają...

czytaj więcej
Miniaturka REZYGNACJA Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SP. Z O.O.

2 maja, 2022

REZYGNACJA Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SP. Z O.O.

Swoboda rezygnacji Rezygnacja członka zarządu, obok jego śmierci, oraz odwołania ze składu zarządu, jest jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu. Członek zarządu może w każdej...

czytaj więcej
Miniaturka ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW POZA SIEDZIBĄ SPÓŁKI Z O.O.

13 czerwca, 2022

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW POZA SIEDZIBĄ SPÓŁKI Z O.O.

Siedziba spółki z o.o. Siedzibą spółki z o.o. jest miejscowość, w której ma siedzibę jej zarząd. Możliwe jest oznaczenie w umowie spółki jako jej siedziby innej...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź