Grupa spółek — kto może ją utworzyć?

Obrazek wpisu

Grupa spółek, spółka zależna i spółka dominująca. Te pojęcia zyskały określone definicje i trafiły na języki przedsiębiorców już niemal rok temu.
Od jesieni 2022 roku prawo holdingowe przeszło nowelizację, wskutek czego skonkretyzowano strukturę funkcjonowania grup spółek, ale nie wszyscy mogą jednak skorzystać z możliwości „połączenia sił” w ramach takiego rozwiązania. Warto dowiedzieć się, kto może utworzyć grupę spółek, jak jej obowiązki i prawa określa kodeks spółek handlowych i w jaki sposób dopełnić formalności.

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najważniejsze pytania, bazując na zmianach w polskim prawie i aktualnych praktykach gospodarczych.

Czym jest grupa spółek?

Grupa spółek to nic innego jak swoisty podmiot gospodarczy, który polega na związku co najmniej dwóch spółek. Jego celem jest rozwój i zwiększenie zysków z działalności. W skład takiej grupy wchodzi spółka dominująca i jedna lub więcej spółek zależnych. Te spółki, na podstawie uchwały o uczestnictwie w grupie, tworzą wspólną strategię w celu realizacji ich wspólnego interesu.

Grupa spółek. Kodeks spółek handlowych

W polskim systemie prawnym pojęcie „grupa spółek” zyskało formalne ugruntowanie poprzez zmiany wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych w 2022 roku. Przed tym momentem, mimo że termin ten był używany w praktyce gospodarczej, nie posiadał on jasno określonej definicji.

Grupa spółek KSH: definicja

W świetle nowelizacji KSH, grupą spółek jest nazywany zespół składający się z co najmniej dwóch spółek. Jedna spółka (dominująca) posiada bezpośredni lub pośredni wpływ na zarządzanie i politykę innej spółki (zależnej). Wpływ ten może wynikać z posiadania większości udziałów, praw głosu, umowy czy innych okoliczności umożliwiających rzeczywiste sprawowanie dominacji nad spółką zależną.

Stosunek dominacji między spółką dominującą a zależną może powstać w określonych przypadkach. Są to sytuacje, gdy spółka dominująca:

1. Posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu. Może występować w roli zastawnika czy użytkownika lub wchodzić w skład zarządu innej spółki kapitałowej.
2. Ma uprawnienia do powoływania i odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innej spółki kapitałowej czy spółdzielni.
3. Ma decydujący wpływ na działalność spółki zależnej na podstawie zawartej umowy.
4. Dodatkowo: Członkowie zarządu spółki dominującej stanowią większość (co najmniej 51%) w zarządzie innej spółki kapitałowej lub spółdzielni.

Zakres stosowania

Znowelizowane prawo holdingowe ma zastosowanie do wszystkich spółek kapitałowych. Jak wskazuje art. 4 Kodeksu spółek handlowych, grupę spółek mogą wyłącznie tworzyć określone podmioty gospodarcze. Są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Konsekwencje prawne

Utworzenie grupy spółek w świetle KSH wiąże się z pewnymi obowiązkami. Są to np. konieczność sporządzania skonsolidowanych sprawozdań
finansowych czy odpowiedzialność członków organów spółki dominującej za szkody wyrządzone spółce zależnej.

Kontrola nad działalnością

Jednym z głównych celów wprowadzenia regulacji dotyczących grup spółek do KSH było zapewnienie przejrzystości i kontroli nad działalnością spółek wchodzących w skład grupy. Dodatkowo regulacja dotyczy ochrony interesów akcjonariuszy i wierzycieli spółek zależnych.
Kto może założyć grupę spółek?

Tworzenie grupy spółek staje się popularnym rozwiązaniem, które pozwala na optymalizację zarządzania i zysków. Ale kto dokładnie ma prawo do tworzenia takich struktur? Czy istnieją określone kryteria i ograniczenia? Przyjrzyj się bliżej kwestii warunków, które muszą być spełnione.

Grupę spółek mogą utworzyć:

Spółki kapitałowe zarejestrowane w Polsce: To one mogą pełnić rolę spółki dominującej lub spółki zależnej.
Spółki zagraniczne kapitałowe: Mogą one pełnić funkcję spółki dominującej, podczas gdy spółka zależna musi być zarejestrowana w Polsce.

Aby formalnie utworzyć grupę spółek, konieczne jest:

1. Kierowanie się wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu.
2. Podjęcie uchwały o uczestnictwie w grupie spółek przez wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej.
3. Ujawnienie informacji o uczestnictwie w grupie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ważne!
W skład grupy spółek mogą wchodzić firmy, które funkcjonują na rynku lub nowo zakładane spółki.

Istnieją podmioty umożliwiające zakup gotowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które mają długi staż na rynku. Sprawdź

Jak założyć grupę spółek?

Zakładanie grupy spółek to proces, który wymaga spełnienia pewnych kryteriów i podjęcia konkretnych działań. Jakie kroki należy podjąć, aby dopełnić wszystkich formalności?

1. Określenie struktury i celu grupy

Przed przystąpieniem do formalnego procesu zakładania grupy spółek, warto dokładnie określić jej strukturę i cele. Czy chodzi o optymalizację podatkową, zwiększenie konkurencyjności rynkowej, czy może o inny cel biznesowy? Ustalenie jasnej misji grupy ułatwi realizację późniejszych działań.

2. Wybór spółki dominującej

Kluczowym elementem każdej grupy spółek jest spółka dominująca. To ona będzie miała decydujący wpływ na działania innych spółek w grupie. Warto zastanowić się, która z istniejących spółek lub z tych nowo zakładanych będzie pełniła taką rolę.

3. Utworzenie lub wybór spółek zależnych

Spółki zależne to kolejny ważny element grupy. Mogą to być już istniejące podmioty lub nowo zakładane firmy. Ważne jest, aby ich działalność była spójna z celem i misją grupy spółek, w której skład ma wejść.

4. Podjęcie formalnych działań

Po określeniu struktury grupy należy podjąć formalne działania.

W tym celu:

– Wspólnicy lub akcjonariusze spółki zależnej muszą podjąć uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek.
– Informację o podjęciu uchwały o uczestnictwie w grupie należy zgłosić do sądu rejestrowego.
– W przypadku spółek zagranicznych wchodzących w skład grupy, konieczne jest ujawnienie odpowiedniej informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Wspólne zarządzanie i strategia

Po formalnym utworzeniu grupy spółek kluczowe jest wprowadzenie wspólnej strategii zarządzania. Może to obejmować wspólne standardy działania, procedury, a także wyznaczenie kierunków rozwoju dla całej grupy.

6. Monitorowanie i ewaluacja

Zakładanie grupy spółek to nie koniec procesu. Ważne jest regularne monitorowanie działalności grupy, analiza wyników i ewaluacja podejmowanych działań. Pozwoli to na bieżąco dostosowywać strategię i reagować na ewentualne problemy.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka ZADANIA I FUNKCJE ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O.

11 kwietnia, 2022

ZADANIA I FUNKCJE ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O.

Zarząd jest obowiązkowym organem w spółce z o.o., a jego powołanie stanowi jeden z podstawowych warunków formalnych dla rejestracji spółki z o.o. Jego zadania i funkcje...

czytaj więcej
Miniaturka ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z O.O.

8 stycznia, 2022

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z O.O.

Co z tą nazwą? Nazwa „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” sugeruje w odniesieniu do tego rodzaju spółki kapitałowej istnienie odpowiedzialności, która w jakiś niesprecyzowany sposób podlega ograniczeniu,...

czytaj więcej
Miniaturka CZYM JEST KSIĘGA PROTOKOŁÓW?

1 sierpnia, 2022

CZYM JEST KSIĘGA PROTOKOŁÓW?

Księgą protokołów stanowi zbiór wszystkich uchwał podejmowanych przez wspólników spółki z o.o. Do księgi protokołów wpisuje się wszystkie uchwały zgromadzenia wspólników podejmowane w zwykłej formie pisemnej...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź