JAK MOŻNA POKRYĆ STRATĘ W SPÓŁCE Z O.O.?

Obrazek wpisu

Kwestia pokrycia straty w sp. z o.o. tradycyjnie wiąże się z corocznym zwyczajnym zgromadzeniem wspólników, na którym podjęta powinna zostać uchwała o podziale zysku albo o pokryciu straty – w zależności od wyników spółki za miniony rob obrotowy. Gwoli ścisłości należy wspomnieć, że powzięcie uchwały o pokryciu straty należy do niewyłącznych kompetencji zgromadzenia wspólników, co oznacza, że wspólnicy w umowie spółki mogą wyłączyć tę sprawę z zakresu kompetencji zgromadzenia wspólników i przypisać ją np. radzie nadzorczej. Jeżeli jednak takiego wyłączenia nie przewidziano, to pokrycie straty może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Warunek pokrycia straty

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest warunkiem pokrycia straty. Nie jest możliwe pokrycie straty wynikającej ze sprawozdania finansowego, które zostało sporządzone, ale nie zostało zatwierdzone.

W sytuacji, w której zatwierdzone sprawozdanie finansowe wykazuje stratę, zarząd zobligowany jest do przedstawienia zgromadzeniu wspólników wniosku w przedmiocie sposobu pokrycia straty. W spółce, w której powołano radę nadzorczą lub komisję rewizyjną, wniosek zarządu dotyczący pokrycia straty podlega zaopiniowaniu przez powołane organy nadzorcze, a ich ocena podlega złożeniu na zwyczajne zgromadzenie wspólników. Wniosek zarządu, niezależnie od treści opinii organów nadzorczych, może, aczkolwiek nie musi być uwzględniony, przez zgromadzenie.

Sposoby pokrycia straty

Pokrycie straty może nastąpić poprzez przeznaczenie na ten cel: (1) niepodzielonego zysku z poprzednich lat (o ile występuje), (2) zysku z lat następnych, (3) środków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym (o ile takie kapitały zostały utworzone), (4) dopłat wniesionych przez wspólników (o ile umowa spółki przewiduje obowiązek wnoszenia dopłat przez wspólników), (5) środków uwolnionych w efekcie obniżenia kapitału zakładowego (poprzez umorzenie udziałów albo poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnej).

Możliwość skorzystania z każdego z tych sposobów uzależniona jest od sytuacji finansowej, w której w danym momencie znajduje się spółka a także od treści obowiązującej umowy spółki. Dla przykładu: sp. z o.o., której umowa nie przewiduje obowiązku dopłat, nie będzie mogła straty pokryć dopłatami; spółka, której kapitał zakładowy jest ustalony na minimalnym poziomie dopuszczalnym przepisami, nie będzie mogła dokonać jego obniżenia, z kolei spółka, która nie posiada niepodzielonego zysku ani środków zgromadzonych na kapitałach zapasowych lub rezerwowych, siłą rzeczy nie będzie mogła z nich skorzystać. W związku z powyższym w praktyce bardzo często spotyka się rozwiązanie, którego dostępność nie jest ograniczona, a które polega na wspomnianym już ustaleniu uchwałą, że strata zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. Nazywając rzecz po imieniu można stwierdzić, że w takiej sytuacji problem przeniesiony zostaje na kolejny rok. Co ważne: podjęcie uchwały o pokryciu straty z zysków z lat przyszłych nie powoduje automatycznego pokrycia tej straty w razie zatwierdzenia w przyszłości sprawozdania finansowego wykazującego zysk. Dla pokrycia tej straty konieczne będzie podjęcie odrębnej uchwały podczas jednego z kolejnych zwyczajnych zgromadzeń wspólników.

Co ważne nie jest możliwe pokrycie straty ze środków wniesionych do spółki tytułem podwyższenia kapitału zakładowego. Są one przeznaczone wyłącznie na pokrycie nowo utworzonych udziałów. Jest jednak możliwie pokrycie straty w drodze obniżenia kapitału zakładowego przeprowadzonego jednocześnie z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Uchwała o pokryciu straty

Uchwała o pokryciu straty powinna zawierać kilka elementów: po pierwsze należy w niej wskazać o stratę, którego roku obrotowego chodzi, czy strata pokrywana jest w całości, czy w części, a jeżeli tak, to w jakiej części, a także należy wskazać sposób pokrycia straty, tzn. która pozycja kapitałów własnych spółki będzie wykorzystana do pokrycia straty. Uchwała o pokryciu straty powinna zostać złożona przez spółkę w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Warto pamiętać, że pokrycie jest operacją czysto księgową i nie pociąga za sobą konieczności uzyskania przez spółkę nowych środków od wspólników (choć – jak to wskazano powyżej – może być z nim powiązana). Pokrycie straty nie skutkuje zmianą aktywów czy zobowiązań spółki, ale polega wyłącznie na przesunięciu kwot w ramach kapitałów własnych sp. z o.o. Powstanie straty nie powoduje obowiązku wspólników spełnienia jakichkolwiek świadczeń na rzecz spółki, choć może stanowić podstawę dla ich decyzji o dofinansowaniu spółki.

W związku z tematem straty i jej pokrywania należy pamiętać o zasadzie, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd (niezależnie od tego, czy był sporządzony na koniec, czy w trakcie roku obrotowego) wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Gotowe spółki: Kluczowe kroki przy tworzeniu biznesplanu

6 listopada, 2023

Gotowe spółki: Kluczowe kroki przy tworzeniu biznesplanu

Rozpoczynając działalność gospodarczą, wiele osób staje przed wyborem: założyć nową firmę od podstaw czy zakupić istniejącą spółkę. Kupno gotowej spółki na samym początku może skrócić czas...

czytaj więcej
Miniaturka PRZYMUSOWE UMORZENIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

19 sierpnia, 2022

PRZYMUSOWE UMORZENIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

Przesłanki umorzenia przymusowego udziałów w sp. z o.o. Przymusowe umorzenie udziałów w spółce z o.o. stanowi, obok umorzenia dobrowolnego oraz umorzenia automatycznego, jeden ze sposobów umorzenia...

czytaj więcej
Miniaturka JAKIE SĄ RÓŻNICE POMIĘDZY PROKURĄ A STANDARDOWYM PEŁNOMOCNICTWEM?

20 lipca, 2022

JAKIE SĄ RÓŻNICE POMIĘDZY PROKURĄ A STANDARDOWYM PEŁNOMOCNICTWEM?

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa. W związku z tym, jako podtyp pełnomocnictwa, więcej prokurę ze standardowym pełnomocnictwem łączy niż różni. Niemniej jest kilka znaczących odmienności, które...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź