DOPŁATY W SPÓŁCE Z O.O.

Obrazek wpisu

Pojęcie dopłat

Dopłaty to obowiązkowe świadczenie wspólników na rzecz spółki, których zasady uiszczania przez wspólników określone są umową spółki oraz doprecyzowane uchwałą wspólników.

Dopłaty powiększają majątek spółki, ale nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego. W zamian za wniesione dopłaty wspólnicy nie otrzymują nowych udziałów. Dopłaty skutkują jednak zwiększeniem kapitału własnego spółki. Środki wniesione tytułem dopłat przeznaczane są na zasilenie kapitału zapasowego i mogą być przez spółkę wykorzystane w różnych sposób, np. na bieżącą działalność, cele inwestycyjne lub na pokrycie strat.

Umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

Terminy i wysokość dopłat

Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników, tzn. wówczas, gdy umowa spółki wysokości i terminów dopłat nie precyzuje. W praktyce umowa spółki wskazuje łączny limit kwotowy dopłat oraz – zwykle odległy w czasie – maksymalny termin do ich wnoszenia, natomiast uchwała wspólników precyzuje kwotę konkretnych dopłat oraz termin ich uiszczenia. Wspólnicy mogą wedle własnego uznania, uwzględniając zasadę równomierności, podejmować uchwały o dopłatach aż do wyczerpania limitu ustalonego w umowie spółki. Co ważne: wspólnik, nawet jeżeli głosował przeciwko uchwale, nie może odmówić wykonania obowiązku uiszczenia dopłat, choćby kwestionował ich zasadność lub wskazywał na swoje trudności finansowe. Wychodząc naprzeciw możliwościom wspólników uchwała może przewidywać wniesienie dopłat w ratach.

Zwrot dopłat

Podstawową cechą dopłat jest ich czasowy charakter. Dopłaty nie są źródłem środków przeznaczonych na trwałe finansowanie działalności spółki. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot dopłat może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki (przeważnie jest to Monitor Sądowy i Gospodarczy). Ogłoszenie o zwrocie dopłat nie powoduje, że wierzyciele spółki, którzy zapoznali się z jego treścią, mogą żądać zaspokojenia lub zabezpieczenia (tak jak przy obniżeniu kapitału zakładowego). Ogłoszenie ma na celu wyłącznie umożliwienie wierzycielom spółki dokonania weryfikacji, czy w związku z planowanym zwrotem dopłat powinni zwrócić się do spółki z żądaniem uregulowania swoich należności. Na podstawie reakcji wierzycieli i skali ich żądań zarząd spółki może wyrobić sobie zdanie na temat tego, czy zwrot dopłat będzie uzasadniony.
W przypadku zwrotu powinien on być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom. Dla przykładu: udziałowiec spółki był zobowiązany do wniesienia dopłat w wysokości 10.000 zł, którą wniósł w całości, a drugi wspólnik, który miał obowiązek wnieść dopłaty w wysokości 20.000 zł, wniósł tylko 5.000 zł. Jeżeli uchwała będzie przewidywać zwrot połowy dopłat, to rzetelny wspólnik otrzyma 5.000 zł, natomiast wspólnik, który nie wykonał swojego obowiązku – po potrąceniu przez spółkę uiszczonych przez wspólnika 5.000 zł – będzie w dalszym ciągu dłużnikiem spółki co do kwoty 5.000 zł.

Zasadą jest, że zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat. Powyższą zasadę ilustruje przykład, w którym wspólnicy wnieśli do spółki dopłaty w maksymalnej wysokości ustalonej umową spółki, po czym zostały one im zwrócone w całości. Wówczas zgromadzenie wspólników może nałożyć obowiązek ponownego wniesienia w maksymalnych granicach określonych umową. Opisana zasada może być modyfikowana w umowie spółki, w szczególności w praktyce często spotyka się postanowienia umowne, które stanowią, że zwrot dopłat skutkuje wygaśnięciem obowiązku ich ponownego wniesienia.

Konsekwencje niewykonania obowiązku

Jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Ponadto, co jest stosunkowo częste w praktyce, wspólnicy mogą w umowie spółki postanowić, że niewykonanie obowiązku wniesienia dopłaty stanowi przesłankę przymusowego umorzenia udziałów. Ponadto niewykonanie obowiązku może być kwalifikowane jako ważna przyczyna, która uzasadnia wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Czym jest umowa powiernictwa fiducjarnego?

12 lutego, 2024

Czym jest umowa powiernictwa fiducjarnego?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) razem ze swoimi wspólnikami. Niemniej, zgodnie z art. 38 ust....

czytaj więcej
Miniaturka KTO MOŻE BYĆ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE Z O.O.?

9 kwietnia, 2019

KTO MOŻE BYĆ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE Z O.O.?

KTO MOŻE BYĆ WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE Z O.O.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana przez: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym...

czytaj więcej
Miniaturka Gotowe spółki Warszawa – jak spółki wpływają na rozwój miasta?

12 października, 2023

Gotowe spółki Warszawa – jak spółki wpływają na rozwój miasta?

Warszawa, stolica Polski, nieustannie się ewoluuje i rozwija. Miasto to jest świadkiem ogromnych przemian, które zachodzą na przestrzeni lat. Jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź