JAK POWOŁAĆ I ODWOŁAĆ PROKURENTA?

Obrazek wpisu

Powołanie prokurenta

Prokurent powoływany jest na podstawie oświadczenia woli mocodawcy będącego przedsiębiorcą. Ustanowienie prokury stanowi jednostronną czynność prawną o charakterze upoważniającym, której skutkiem jest powstanie stosunku prokury, w ramach którego prokurent upoważniony jest do występowania w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy w relacjach z osobami trzecimi.

Wymagana forma

Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. Oznacza to, że nieważna będzie prokura udzielona ustanie, z wykorzystaniem faksu lub wiadomości mailowej. Skuteczne będzie za to udzielenie prokury w formie elektronicznej, która jest równoważna z formą pisemną, rozumianej jako złożenie oświadczenia w dokumencie elektronicznym, np. w formacie PDF, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Mocodawca może także udzielić prokury w bardziej „solennej” formie szczególnej niż forma pisemna lub elektroniczna, tj. np. w formie pisemnej z datą pewną, w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem a nawet w formie aktu notarialnego. Niezachowanie niezbędnej formy prawnej pociąga za sobą bezwzględną nieważność udzielenia prokury.

Zgoda na udzielenie prokury

Dla ustanowienia prokury przez spółkę osobową wymagana jest zgoda wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki (partnerów, komplementariuszy). Z kolei w spółce kapitałowej, w tym sp. z o.o., konieczna jest zgoda wszystkich członków zarządu.
Dla ważnego ustanowienia prokury konieczne jest zachowanie zasad reprezentacji przewidzianych w danej spółce. Należy podchodzić ostrożnie do możliwości udzielania prokury przez pełnomocnika przedsiębiorcy. Co do dopuszczalności takiego rozwiązania nie ma bowiem zgodności.
Z praktycznego punktu widzenia warto mieć na uwadze, że prokura może zostać udzielona z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Oznacza to, że mocodawca może zadecydować, że prokura zacznie obowiązywać albo wygaśnie z chwilą nadejścia określonej daty bądź zdarzenia. Przykładowo w sytuacji, gdy prokurent jest pracownikiem spółki, można zastrzec, że prokura wygasa z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy między mocodawcą a prokurentem.

Wpis prokury do rejestru

Warto zwrócić uwagę na formalny aspekt ujawnienia prokury w rejestrze właściwym dla mocodawcy. W przypadku spółek udzielających prokury wpis prokury do KRS wymaga dołączenia do wniosku zgody prokurenta na powołania oraz podania jego adresu do dręczeń. Dołączenie oświadczenia o zgodzie nie jest wymagane jeżeli wniosek o wpis składa sam prokurent bądź ustanowiony przez niego pełnomocnik, albo jeżeli zgoda prokurenta objęta jest treścią protokołu posiedzenia organu udzielającego prokury, który składany jest do KRS. Natomiast w przypadku ujawnienia prokury w CEIDG przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność składa wraz z wnioskiem jedynie oświadczenie, że prokurent przyjął udzieloną mu prokurę. Prokura jest ważna od momentu udzielenia a wpis do właściwego rejestru ma jedynie charakter deklaratoryjny, tzn. wpis jedynie potwierdza udzielone umocowanie.

Odwołanie prokurenta

Prokura może być w każdym czasie odwołana. W przypadku sp. z o.o. zasadą jest, że każdy członek zarządu – niezależnie od wewnętrznych zasad podziału kompetencji oraz niezależnie od tego, jakie zasady reprezentacji obowiązują w spółce – może samodzielnie odwołać prokurę. Umowa spółki może jednak stanowić inaczej niż ww. zasada i określać w tym zakresie inne reguły, np. że pojedynczy członek zarządu nie może samodzielnie odwołać prokurenta, albo że może to zrobić np. dwóch członków zarządu działających łącznie albo tylko wszyscy członkowie zarządu.

Należy pamiętać, że odwołanie prokury nie jest jedynym sposobem wygaśnięcia stosunku prokury. Prokura wygasa bowiem także wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

6 maja, 2022

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Kodeks spółek handlowych stanowi, że uchwała wspólników może ustalać zasady wynagradzania członków zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub...

czytaj więcej
Miniaturka WYNAGRODZENIE ZA POWTARZAJĄCE SIĘ ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

1 września, 2022

WYNAGRODZENIE ZA POWTARZAJĄCE SIĘ ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

Powtarzające się świadczenia niepieniężne Zanim przybliżona zostanie kwestia wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika sp. z o.o. należy w pierwszej kolejności wyjaśnić czym są ww....

czytaj więcej
Miniaturka PRAWO DO DYWIDENDY W SPÓŁCE Z O.O.

3 lutego, 2019

PRAWO DO DYWIDENDY W SPÓŁCE Z O.O.

Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są uprawnieni do udziału w zyskach osiągniętych w toku jej działalności. Jest to tzw. dywidenda. WARUNKI WYPŁATY DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź