KOMISJA REWIZYJNA W SPÓŁCE Z O.O.

Obrazek wpisu

Fakultatywność/obligatoryjność komisji rewizyjnej

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych umowa spółki sp. z o.o. może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. W spółkach z o.o., w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Z powyższego wynika, że komisja rewizyjna może być utworzona obok rady nadzorczej albo zamiast rady nadzorczej jako jedyny organ nadzoru w spółce z o.o. W razie ustanowienia obu organów należy w umowie spółki tak ukształtować ich kompetencje, aby nie dochodziło do ich dublowania. W praktyce jest to jednak raczej rzadki przypadek ponieważ komisje rewizyjne z reguły nie są powoływane, a zadania nadzorcze – jeżeli w ogóle – to realizowane są wyłącznie przez radę nadzorczą. Ustanowienie oraz zmiany w składzie osobowym komisji rewizyjnej podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS.

Kompetencje komisji rewizyjnej

Komisja rewizyjna jest organem kolegialnym, tym samym podstawową zasadą jej funkcjonowania jest łączne działanie członków komisji. O ile umowa spółki nie wyłącza tego prawa, to każdy z członków komisji rewizyjnej upoważniony jest do samodzielnego wykonywania uprawnień nadzorczych.

Do obowiązków komisji rewizyjnej należy ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto komisja rewizyjna ocenia wnioski zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty. Komisja rewizyjna sporządza i składa zgromadzeniu wspólników coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny, w trybie i zakresie określonych dla wykonywania tych czynności przez radę nadzorczą. Podobnie jak rada nadzorcza także komisja rewizyjna obowiązana jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlegało badaniu ustawowemu. Komisja rewizyjna jest uprawniona do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie, oraz do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła go w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez komisję rewizyjną. Ponadto komisja posiada uprawnienie do wytoczenia powództwa przeciwko spółce o uchylenie uchwały wspólników oraz o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników. Prawo do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników przysługuje również indywidualnie każdemu członkowi komisji.

W spółce, w której nie przewidziano ustanowienia rady nadzorczej, umowa spółki może ustanawiać komisję rewizyjną i rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej do pełnego zakresu kompetencji rady nadzorczej. W takiej sytuacji komisji rewizyjnej może być przyznane np. prawo do powoływania, odwoływania oraz zawieszania członków zarządu oraz prawo delegowania członka komisji rewizyjnej do czasowego pełnienia funkcji w zarządzie. Dodatkowo można ustalić umową spółki, że wskazane w niej czynności, np. zawierania umów powyżej określonej wartości lub wskazanego rodzaju, wymagają zgody komisji rewizyjnej. Jeżeli sprawozdanie finansowe spółki z o.o. podlega badaniu przez firmę audytorską, komisja rewizyjna może być także uprawniona do wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe spółki.

Skład komisji rewizyjnej

Komisja rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków, powoływanych i odwoływanych według tych samych zasad, co członkowie rady nadzorczej. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem komisji rewizyjnej. Co ciekawe ograniczenie nie dotyczy członków rady nadzorczej, wobec czego – jeżeli w spółce funkcjonują oba organy nadzorcze – to członkiem komisji rewizyjnej może być członek rady nadzorczej. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń, co powoduje, że skład osobowy rady nadzorczej i komisji rewizyjnej może być tożsamy.

Komisja, o ile jej kompetencje nie zostały rozszerzone, aktywizuje się faktycznie wyłącznie na krótko przed zwyczajnym zgromadzeniem wspólników. Zarząd powinien zatem zadbać, aby przynajmniej w tym czasie skład komisji był uzupełniony. Z punktu widzenia odpowiedzialności członków zarządu warto podkreślić, że – inaczej niż w przypadku rady nadzorczej – dopuszczenie przez zarząd do nienależytego obsadzenia komisji rewizyjnej nie podlega sankcji.

Kadencja członków komisji rewizyjnej

Kadencja członków komisji rewizyjnej podlega tym samym zasadom, co kadencja członków rady nadzorczej. Oznacza to, że – o ile umowa spółki nie stanowi inaczej – członków komisji rewizyjnej powołuje się na 1 rok a ich mandaty wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka komisji rewizyjnej.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Gotowe spółki w erze cyfrowej: Jak technologia wpływa na rynek sprzedaży spółek w Polsce

16 października, 2023

Gotowe spółki w erze cyfrowej: Jak technologia wpływa na rynek sprzedaży spółek w Polsce

W dzisiejszych czasach technologia odgrywa kluczową rolę w wielu aspektach naszego życia, a biznes nie jest wyjątkiem. Nawet rynek sprzedaży gotowych spółek w Polsce nie unika...

czytaj więcej
Miniaturka PRAWO DO DYWIDENDY W SPÓŁCE Z O.O.

3 lutego, 2019

PRAWO DO DYWIDENDY W SPÓŁCE Z O.O.

Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są uprawnieni do udziału w zyskach osiągniętych w toku jej działalności. Jest to tzw. dywidenda. WARUNKI WYPŁATY DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ...

czytaj więcej
Miniaturka Dlaczego warto kupić gotowe spółki ze stażem?

8 grudnia, 2023

Dlaczego warto kupić gotowe spółki ze stażem?

Gotowe spółki stażowe z aktywnym numerem VAT stanowią atrakcyjną opcję dla przedsiębiorców poszukujących szybkiego startu w biznesie. Oto kilka kluczowych korzyści z zakupu takiej spółki: Gotowe...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź