ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Obrazek wpisu

Treść obowiązku

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ustawy o rachunkowości zarząd spółki z o.o. zobligowany jest złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, oraz sprawozdanie z działalności. Wykonanie tego obowiązku powinno nastąpić w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W spółkach z o.o., w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, złożenie dokumentów powinno nastąpić nie później niż do 15 lipca, przy czym – z uwagi na zagrożenie COVID-19 oraz przesunięcie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. do końca września 2022 r. – złożenie do KRS dokumentów za rok 2021 może nastąpić wyjątkowo najpóźniej w dniu 15 października 2022 r.).

Odpowiedzialność karna

Za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego sp. z o.o. odpowiadają członkowie zarządu a sankcje przewidziane przepisami za niedochowanie terminu mogą być odczuwalne dla kieszeni zapominalskim prezesów.

Kto wbrew przepisom o ustawie o rachunkowości nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. W tej sytuacji ustawodawca zastosował alternatywę rozłączną albo, co oznacza, że sąd może orzec tylko jedną z ww. kar. Co do grzywny, to sąd wymierza ją w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Zasadniczo najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Z kolei ustalając stawkę dzienną, sąd uwzględnia dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Tak ustalona stawka dzienna wynosi co najmniej 10 zł lecz nie może przekraczać 2000 zł. Natomiast co do kary ograniczenia wolności, to może ona być wymierzona nawet w wymiarze 2 lat i polegać na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub na potrąceniu do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Z punktu widzenia osób zarządzających spółką z o.o. szczególnie dotkliwy może okazać się środek karny w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej lub zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu.

Ponadto w przypadku stwierdzenia, że sprawozdanie finansowe nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy może z urzędu wezwać członka zarządu spółki z o.o. do ich złożenia wyznaczając dodatkowy siedmiodniowy termin. Jeżeli pomimo wezwania obowiązek nie zostanie wykonany sąd rejestrowy może nałożyć na każdego z zobowiązanych członków zarządu sp. z o.o. grzywnę w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł. Należy pamiętać, że sąd może wielokrotnie ponawiać grzywnę i nie jest w tym zakresie ograniczony w żaden sposób ani co do liczby nakładanych grzywien ani co do ich łącznej wysokości.

Odpowiedzialność karnoskarbowa

Aby tego nie było dosyć dodatkowe obostrzenia przewidują przepisy karnoskarbowe. Zgodnie z art. 80b kodeksu karnego skarbowego kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; zasadniczo najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa zaś 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Konsekwencje dla spółki z o.o.

Należy pamiętać, że o ile jednokrotne niezłożenie sprawozdań finansowych może skutkować odpowiedzialnością członka zarządu, to dwukrotne niezłożenie tych dokumentów, może pociągać za sobą daleko idące skutki dla samej spółki. Sąd rejestrowy jest bowiem zobowiązany wszcząć z urzędu postępowanie o rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzania jej likwidacji, jeżeli mimo wezwania zarząd nie złożył sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe.

Mając na uwadze sankcje, które przewidują polskie przepisy, warto pamiętać o obowiązku dochowania obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do KRS – nawet wówczas, gdy nie zostało zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników. Wprawdzie w idealnym świecie tylko zatwierdzone sprawozdania powinny być składane do KRS, jednak nie zawsze można na to liczyć..


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SP. Z O.O.

25 stycznia, 2022

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKA ZARZĄDU ZA ZOBOWIĄZANIA SP. Z O.O.

Odpowiedzialność członków zarządu Zagadnienie nieustająco „na czasie” ponieważ dotyczy bezpośrednio prywatnej sfery osób zainteresowanych. Każdy członek zarządu podejmuje określone ryzyko i rozważa związane z tym potencjalne...

czytaj więcej
Miniaturka CZY NIEPEŁNOLETNI MOŻE POSIADAĆ UDZIAŁY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

7 lutego, 2022

CZY NIEPEŁNOLETNI MOŻE POSIADAĆ UDZIAŁY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest twierdząca: niepełnoletni, a precyzyjniej: małoletni (zgodnie z terminologią prawa cywilnego), mogą posiadać udziały w spółce z o.o. Oczywiście byłoby czymś niecodziennym,...

czytaj więcej
Miniaturka Dlaczego warto zakładać sklepy internetowe?

1 grudnia, 2023

Dlaczego warto zakładać sklepy internetowe?

W dzisiejszych czasach, świat handlu przenosi się coraz bardziej do przestrzeni wirtualnej, otwierając nieograniczone możliwości dla przedsiębiorców. Zakładanie sklepów internetowych staje się coraz popularniejsze, a wiele...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź