ZAWIERANIE UMÓW PRZEZ SPÓŁKĘ Z O.O. Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Obrazek wpisu

Ochrona interesów spółki

W spółce z o.o. obowiązuje zasada, zgodnie z którą w umowach między spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Celem tej zasady jest ochrona interesu spółki z o.o. na wypadek potencjalnego konfliktu interesów, który może zaistnieć w sytuacji, gdy po obu stronach umowy występować miałaby ta sama osoba lub gdy w umowie z członkiem zarządu spółkę reprezentować miałby inny członek zarządu. Powyższa zasada eliminuje możliwość działania członka zarządu i tym samym uchyla ryzyko braku bezstronności a w konsekwencji nadużyć ze strony członka zarządu a nawet działania na szkodę spółki. Wyłączenie możliwości reprezentowania spółki przez zarząd w umowach między spółką a członkiem zarządu ma charakter obligatoryjny, tzn. że umowa spółki nie może go uchylić ani modyfikować. Niedopuszczalne jest przyznanie umową spółki lub uchwałą jakiegokolwiek organu spółki kompetencji do reprezentowania spółki w umowach między spółką a członkiem zarządu przez inny organ niż rada nadzorcza lub specjalny pełnomocnik. Jeżeli w spółce z o.o. nie ma rady nadzorczej, ale jest za to komisja rewizyjna, to nie może ona reprezentować spółki w umowie z członkiem zarządu. Konieczne w takiej sytuacji jest powołanie pełnomocnika uchwałą zgromadzenia wspólników.

Reprezentacja przez radę nadzorczą

Rada nadzorcza spółki z o.o. jest organem kolegialnym, co powoduje, że jej członkowie w umowie z członkiem zarządu powinni działać łącznie, w szczególności wszyscy członkowie rady nadzorczej powinni podpisać umowę. Od zasady działania kolegialnego można odstąpić o ile umowa spółki z o.o., regulamin rady nadzorczej lub uchwała samej rady nadzorczej, daje do tego podstawę poprzez ustanowienie upoważnienia dla jednego lub kilku członków rady nadzorczej do zawarcia umowy z członkiem zarządu. W praktyce obrotu z reguły rada nadzorcza, po podjęciu uchwały w przedmiocie ustalenia warunków umowy, upoważnia jednego ze swoich członków do podpisania umowy z członkiem zarządu. Uchwała rady nadzorczej powinna określać wszystkie istotne elementy umowy z członkiem zarządu, nie pozostawiając swobody członkowi rady nadzorczej podpisującemu umowę. Uchwała nie jest konieczna, gdy podpisy pod umową składają wszyscy członkowie rady nadzorczej. Warto pamiętać, że błędna jest spotykana niekiedy praktyka podejmowania uchwały o udzielaniu przez radę nadzorczą jednemu z jej członków, z reguły przewodniczącemu, ogólnego upoważnienia do zawierania umów w imieniu spółki. Każda umowa z członkiem zarządu wymaga odrębnego upoważnienia do dokonania w zastępstwie rady nadzorczej technicznej czynności podpisania umowy.
Warto pamiętać, że zasada szczególnej reprezentacji spółki w umowach z członkiem zarządu rozciąga się także na jednostronne czynności wykonywane przez spółkę w ramach tych umów, które mają na celu modyfikację lub wygaśnięcie umowy, np. oświadczenie spółki w ramach aneksu, jak również o rozwiązaniu umowy lub o odstąpieniu od umowy powinny być złożone przez spółkę reprezentowaną przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. Zasada mówi bowiem o reprezentowaniu „w umowach” a nie tylko „przy zawieraniu umów”.

Reprezentacja przez pełnomocnika

Pełnomocnik powoływany uchwałą zgromadzenia wspólników nie jest pełnomocnikiem tego organu, ale jest pełnomocnikiem samej spółki (mimo że pełnomocnictwo nie jest udzielane przez zarząd). Przepis kodeksowy wyraźnie mówi o powołaniu uchwałą zgromadzenia wspólników (a nie uchwałą wspólników), co powoduje, że uchwała o powołaniu pełnomocnika nie może być podjęta bez odbycia zgromadzenia wspólników. Nie można ustanowić pełnomocnika uchwałą podjętą w trybie głosowania pisemnego. Podjęcie uchwały o powołaniu specjalnego pełnomocnika może nastąpić w zwykłej formie pisemnej. Nie jest wymagana dla ważności uchwały żadna forma szczególna. Jako pełnomocnik może być umocowany przez zgromadzenie wspólników także inny członek zarządu spółki z o.o., pod warunkiem, że nie jest stroną czynności, do której zawarcia został umocowany w imieniu spółki.

Uchwała o powołaniu pełnomocnika powołanego w celu zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Szczególna sytuacja

W przypadku gdy wspólnik jest jedynym udziałowcem spółki z o.o. i zarazem jedynym członkiem zarządu, to wszelkie czynności prawne między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymagają formy aktu notarialnego. W takiej sytuacji spółki nie reprezentuje ani rada nadzorcza ani pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Forma aktu notarialnego musi być zachowana zarówno w przypadku jednostronnych oświadczeń składanych przez wspólnika spółce, którą jednocześnie reprezentuje, jak i w przypadku oświadczeń spółki składanych temu wspólnikowi. Odstępstwo od zasady reprezentacji spółki przez radę nadzorczą lub pełnomocnika jest możliwe, ponieważ interes spółki chroniony jest w inny sposób, mianowicie poprzez zaangażowanie notariusza, który o każdorazowym dokonaniu czynności prawnej między spółką a jej jedynym wspólnikiem będącym jedynym członkiem zarządu, zawiadamia sąd rejestrowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU POWINIEN WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU?

20 kwietnia, 2022

KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU POWINIEN WSTRZYMAĆ SIĘ OD GŁOSU?

W pewnych sytuacjach członkowie zarządu sp. z o.o. stają przed dylematem: czy powstrzymać się od głosu podczas posiedzenia zarządu? Takie wątpliwości bywają uzasadnione ponieważ przepisy regulujące...

czytaj więcej
Miniaturka Spółka z o. o. – czym jest i jak ją założyć?

8 września, 2023

Spółka z o. o. – czym jest i jak ją założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.) jest drugą najczęściej wybieraną formą prawną w Polsce zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej. Sp. z o.o. posiada...

czytaj więcej
Miniaturka SPOSOBY PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

25 lutego, 2022

SPOSOBY PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W toku funkcjonowania spółki z o.o. wspólnicy mogą postanowić o zasileniu spółki w dodatkowe środki finansowe. Powodem podwyższenia kapitału zakładowego może być zarówno pokrycie straty jak...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź