JAK LICZEBNY MOŻE BYĆ ZARZĄD SP. Z O.O.?

Obrazek wpisu

Zarząd może składać się z jednego albo większej liczby członków. W skład zarządu sp. z o.o. może zatem wchodzić tylko jedna osoba, zwyczajowo jego prezes, jak i większa liczba osób, które pełnią wówczas funkcje wiceprezesów bądź zwykłych członków zarządu. Liczebność zarządu nie jest w żaden sposób limitowana przepisami. O maksymalnej liczbie członków zarządu decyduje treść umowy spółki.

W obrocie przeważają sp. z o.o. posiadające jednego lub dwóch członków zarządu. Wyjątkowo, w przypadku większych podmiotów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz zróżnicowanych obszarach działalności wymagających specjalizacji, uzasadnione jest powoływanie zarządu o większej liczbie członków. Niezależnie od profilu spółki nie jest wskazane, aby zarząd liczył zbyt wielu członów, ponieważ może to doprowadzić do trudności organizacyjnych a nawet do paraliżu decyzyjnego. Jeżeli spółka prowadzi aktywną działalność, która wymaga znaczącego zaangażowania np. w relacjach z kontrahentami, efektywnym rozwiązaniem będzie ustanowienie prokurentów bądź pełnomocników ogólnych bądź do poszczególnych czynności.

W praktyce najczęściej przyjmowane jest rozwiązanie, w którym skład zarządu wieloosobowego określa się widełkowo. Umowa spółki z o.o. stanowi wówczas, że zarząd składa się z jednej do kilku osób, np. trzech. Takie rozwiązanie skutecznie chroni spółkę i – o ile zarząd posiada minimalną liczbę członków – umożliwia jego dalsze funkcjonowanie do czasu uzupełnienia składu. Ustanowione umową ograniczenie liczbowe składu zarządu jest wiążące dla osób bądź podmiotów (np. uprzywilejowany wspólnik) czy organów (np. rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników).
W sytuacji umownego ograniczenia liczebności zarządu nie jest dopuszczalne zwiększenie liczby powołanych osób do czasu zmiany umowy spółki. Z kolei w przypadku zmniejszenia się składu liczebnego poniżej minimalnego poziomu ustalonego umową należy ten skład niezwłocznie uzupełnić, aby uniknąć sytuacji, w której funkcjonuje tzw. zarząd kadłubowy, a zarząd – jako organ spółki – przestaje istnieć. Jeżeli zarząd, który działa w składzie niezgodnym z umową, będzie podejmował uchwały, to będą one nieważne. Pod znakiem zapytania będzie również stać ważność zawartych przez taki zarząd umów bądź złożonych oświadczeń. Z punktu widzenia kontrahenta sp. z o.o. brak w składzie zarządu spółki, z którą zawiera umowę, nie jest okolicznością, która podlega łatwej weryfikacji. W rejestrze przedsiębiorców ujawniany jest bowiem wyłącznie sposób reprezentacji, jednak nie znajdziemy tam informacji o ustalonej w umowie minimalnej liczbie członków zarządu. Wobec tego, bazując wyłącznie na odpisie z KRS, bez zapoznania się z treścią umowy znajdującej się w aktach rejestrowych spółki, jej kontrahent nie ma pewności, czy organ sp. z o.o., z którą współpracuje, zachowuje wymagany skład i może skutecznie składać zobowiązania w imieniu spółki. Z punktu widzenia samej spółki i jej wspólników brak wymaganego składu zarządu rodzi także ryzyko, że dla spółki zostanie ustanowiony kurator a nawet złożone zostanie powództwo o jej rozwiązanie. Z kolei jeżeli powołano większą liczbę członków zarządu niż przewidziana w umowie spółki to ostatnie powołanie do zarządu należy traktować jako bezskuteczne.

Kompletując skład zarządu sp. z o.o. należy uwzględnić liczne kodeksowe oraz pozakodeksowe ograniczenia, zgodnie z którymi np. w skład zarządu może wchodzi wyłącznie osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych, niekarana prawomocnie za przestępstwa, których listę zawierają przepisy kodeksu spółek handlowych członek zarządu oraz niepełniąca jednocześnie funkcji członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej tej samej spółki lub spółki dominującej.

Choć kwestia liczebności zarządu nie wydaje się zagadnieniem, które może budzić kontrowersje, to w praktyce powstać mogą sytuacje budzące wątpliwości co do tego jakie skutki wywołują. Przykładowo, gdy wskutek zmiany umowy spółki obniżona zostaje maksymalna liczba członków zarządu, np. z pięciu do trzech, a w chwili zarejestrowania zmiany w rejestrze w skład zarządu wchodzi w dalszym ciągu czterech bądź pięciu członków, powstaje pytanie o konsekwencje takiego niezgodnego z umową składu liczbowego zarządu. Zgodnie z liberalnym podejściem należy w takiej sytuacji do biegu mandatów członków zarządu stosować dotychczasowe zasady wynikające z umowy, co oznacza, że tymczasowo liczba członków zarządu nie będzie zgodna z tą ustaloną w zmienionej umowie. Z kolei podejście restrykcyjne przewiduje, że z chwilą zarejestrowania umowy mandaty wszystkich członków zarządu wygasają a zarząd przestaje istnieć. Warto zatem przy okazji dokonywania zmian umowy w zakresie liczebności zarządu mieć na uwadze także ten aspekt. Pozwoli to z pewnością na uniknięcie niepotrzebnych wątpliwości.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

21 stycznia, 2022

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

Co to jest? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista: przedmiotem działalności sp. z o.o. jest przewidziany umową spółki zakres jej aktywności biznesowej. Przedmiot działalności...

czytaj więcej
Miniaturka ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO W POLSCE

5 września, 2022

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO W POLSCE

Zagadnienie zakładania i funkcjonowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest uregulowane w przepisach ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium...

czytaj więcej
Miniaturka PODZIAŁ MAJĄTKU SPÓŁKI Z O.O. PO JEJ LIKWIDACJI

6 lipca, 2022

PODZIAŁ MAJĄTKU SPÓŁKI Z O.O. PO JEJ LIKWIDACJI

Regulacje kodeksowe dotyczące podziału majątku spółki z o.o. po jej likwidacji są stosunkowo lakoniczne. Zgodnie z nimi podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź