OBOWIĄZEK DOSTARCZANIA SPÓŁCE Z O.O. ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH

Obrazek wpisu

Precyzyjne ustalenie obowiązku

Umową spółki wspólnik może być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. W takiej sytuacji umowa spółki powinna oznaczać zarówno rodzaj (co wspólnik ma robić) jak i zakres takich świadczeń (w jakim wymiarze ilościowym, jak często, do kiedy, etc.). Przykładem takiego świadczenia może być wytwarzanie przez wspólnika produktów i cykliczne dostarczanie ich spółce. W umowie spółki nie zawsze będzie możliwe precyzyjne określenie ram czasowych cyklicznie spełnianego świadczenia, dlatego wyjątkowo dopuszczalne jest dookreślenie tego uchwałą zgromadzenia wspólników lub decyzją zarządu spółki. Brak dokładnego opisu, na czym ma polegać obowiązek powtarzającego się świadczenia niepieniężnego związanego z udziałem, oznacza, że udział nie jest obciążony żadnym obowiązkiem świadczenia.

Odpłatny charakter świadczeń

Zobowiązanie wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych ma charakter odpłatny a wspólnikowi należy się stosowne wynagrodzenie. Nie można zatem ustanowić w umowie spółki nieodpłatnego obowiązku spełnienia powtarzających się świadczeń. Umowa spółki nie musi wyraźnie przyznawać wspólnikowi wynagrodzenia. Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie ustalone umową wspólnikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej cenom lub stawkom przyjętym w obrocie. Wynagrodzenie wspólnika na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Umowa spółki nie może modyfikować tej zasady – służy ona ochronie wspólnika, który nie może być pozbawiony wynagrodzenia za swoje świadczenia. Z drugiej jednak strony interes spółki jest chroniony w ten sposób, że wynagrodzenie przysługujące wspólnikowi nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego. Co istotne z praktycznego punktu widzenia, nie ma przeszkód, aby wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne miało charakter niepieniężny. Jeszcze bardziej istotna dla praktyki, jako źródło potencjalnego sporu, jest kwestia ustalenia, czy ceny lub stawki przyjęte w obrocie należy przyjmować za wiążące na dzień ustanowienia obowiązku w umowie spółki, czy też w momencie wykonywania świadczenia. O ile to możliwe warto doprecyzować to zagadnienie już na etapie zawiązywania spółki.

Niewykonanie obowiązku

Co w przypadku, gdy wspólnik nie wykonuje swojego obowiązku? W takim przypadku powinien liczyć się z żądaniem jego wyłączenia ze spółki albo z przymusowym umorzeniem jego udziałów na podstawie uchwały wspólników albo w tzw. trybie automatycznym (o ile spółka przewiduje taką możliwość). W praktyce dopuszczalne jest również powiązanie uchylania się od obowiązku świadczeń niepieniężnych z obowiązkiem zapłaty na rzecz spółki kary umownej. Należy pamiętać, że zarząd nie jest upoważniony, nawet za zgodą obowiązanego wspólnika, aby – gdy wspólnik nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swój obowiązek – jednostronnie znieść obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Dla skutecznego zwolnienia wspólnika z takiego obowiązku niezbędna jest zmiana umowy spółki. Umowa spółki nie może także przewidywać, że spółka lub wspólnik mogą dokonać wypowiedzenia w zakresie obowiązku. Umowa może jednak przewidywać, że w sytuacji zaistnienia określonego w umowie warunku lub nadejścia terminu obowiązek wygaśnie.

Przejście obowiązku

Obowiązek świadczeń niepieniężnych związany jest z udziałem, dzieli jego los i w przypadku zbycia udziału przechodzi na jego nabywcę. O ile wspólnicy nie postanowili inaczej w umowie spółki, zbycie udziału, z którym związany jest obowiązek świadczeń niepieniężnych, może nastąpić jedynie za pisemną zgodą spółki, którą co do zasady wyraża zarząd (ale może to być także rada nadzorcza albo komisja rewizyjna – jeżeli tak stanowi umowa spółki). Spółka może wyrazić zgodę zarówno przed jak i po transakcji zbycia udziałów. Spółka może jednak także odmówić zgody np. gdy zaproponowany nabywca nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązku spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Jeżeli spółka odmówi zgody, wówczas wspólnik – wskazując na ważne powody – może wystąpić do sądu rejestrowego w celu uzyskania zezwolenia. Ograniczenie zbywalności udziału, z którym związany jest obowiązek świadczenia niepieniężnego, ma na celu zagwarantowanie należytego wykonania obowiązku przyrzeczonego spółce przez wspólnika, którego może nie zapewnić nabywca udziału.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka CO TO JEST SPÓŁKA DOMINUJĄCA?

25 lipca, 2022

CO TO JEST SPÓŁKA DOMINUJĄCA?

Spółka dominująca jest to spółka handlowa w przypadku, gdy: 1. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik...

czytaj więcej
Miniaturka Czym jest podział udziałów w spółce z o.o.?

23 lutego, 2024

Czym jest podział udziałów w spółce z o.o.?

Podział udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest kluczowym elementem struktury organizacyjnej każdej firmy tego typu. Polega on na przypisaniu poszczególnym wspólnikom określonych części udziałów, które...

czytaj więcej
Miniaturka PRAWO WSPÓLNIKA DO INDYWIDUALNEJ KONTROLI SPÓŁKI

10 maja, 2022

PRAWO WSPÓLNIKA DO INDYWIDUALNEJ KONTROLI SPÓŁKI

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w spółce z o.o. jest prawo kontroli, które służy każdemu wspólnikowi spółki. W ramach tego prawa wspólnik może w każdym czasie...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź