JAKIE SĄ RÓŻNICE POMIĘDZY PROKURĄ A STANDARDOWYM PEŁNOMOCNICTWEM?

Obrazek wpisu

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa. W związku z tym, jako podtyp pełnomocnictwa, więcej prokurę ze standardowym pełnomocnictwem łączy niż różni. Niemniej jest kilka znaczących odmienności, które powodują, że oba sposoby umocowania znajdują zastosowanie w różnych okolicznościach i obejmują uprawnienie do dokonania w imieniu mocodawcy różnych czynności.

Różnica dotycząca osoby mocodawcy

Zasadniczą różnicą między prokurą a zwykłym pełnomocnictwem jest osoba mocodawcy. Prokura może był udzielona wyłącznie przez przedsiębiorcę, natomiast pełnomocnictwo udzielone może być także przez podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisany do CEIDG ani do KRS.

Różnica dotycząca osoby pełnomocnika i prokurenta

Różnica między prokurą a pełnomocnictwem przejawia się także w tym, kto może być pełnomocnikiem, a komu może być udzielona prokura. Prokurentem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, natomiast pełnomocnictwo może zostać udzielone nie tylko osobie fizycznej, ale także osobie prawnej. Ponadto osoba fizyczna, której udzielane jest pełnomocnictwo, może być ograniczona w zdolności do czynności prawnych. Prokurentem nie może być niepełnoletni, gdy tymczasem pełnomocnikiem może być już osoba, która ukończyła 13 lat. Podobnie prokurentem nie może być osoba częściowo ubezwłasnowolniona. Tymczasem dla udzielenia pełnomocnictwa taki status pełnomocnika nie stanowi przeszkody.

Różnica dotycząca zakresu umocowania

Prokurent z mocy prawa upoważniony jest do czynności zarówno sądowych jak i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Z kolei pełnomocnik: ogólny albo do czynności szczególnej może – odpowiednio – wykonywać czynności z zakresu zwykłego zarządu albo tylko te, które wynikają z treści pełnomocnictwa szczególnego. W odróżnieniu od pełnomocnictwa ogólnego, uregulowanego przepisami kodeksu cywilnego, na gruncie prokury nie ma znaczenia, czy czynność prawna, którą wykonać w imieniu mocodawcy ma prokurent, mieści się w zakresie zwykłego zarządu, czy też go przekracza. Zakres umocowania prokurenta obejmuje, co do zasady, czynności zarówno wchodzące w zakres zwykłego zarządu, jak i te, które poza ten zakres wykraczają. Warto pamiętać, że żadne przepisy nie definiują czynności zwykłego zarządu. Zwykły zarząd może obejmować różne czynności w zależności od przedmiotu działalności danego podmiotu. To co dla jednego mocodawcy jest zwykłym zarządem, w przypadku innego może nie mieć takiego charakteru. Oceniając daną czynność w kontekście, tego czy wchodzi w zakres zwykłego zarządu, należy uwzględniać przede wszystkim rodzaj i charakter działalności mocodawcy, jego skalę oraz standardowe czynności, które mocodawca podejmuje w ramach swojego biznesu.

Różnica dotycząca możliwości przenoszenia umocowania

Kolejna istotna różnica zachodzi w kwestii przenoszenia upoważnienia do reprezentowania mocodawcy. Prokura, z uwagi na szczególne uprawnienia prokurenta, nie może być przenoszona przez prokurenta na inne osoby. Takie ograniczenie nie dotyczy z kolei pełnomocnika, który – o ile takie upoważnienie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa – może ustanawiać dalszych pełnomocników. Zasadniczo to od mocodawcy zależy zatem, czy pełnomocnik będzie mógł ustanawiać tzw. substytutów (przy czym np. w przypadku adwokatów i radców prawnych takie uprawnienie wynika z samego statusu profesjonalnego pełnomocnika i nie musi być ujęte w pełnomocnictwie). Mocodawca nie może jednak przewidzieć w oświadczeniu o udzieleniu prokury, że prokurent może udzielić dalszej prokury.

Różnice dotyczące możliwości odwołania umocowania

Uregulowania kodeksowe dotyczące pełnomocnictwa umożliwiają mocodawcy zrzeczenie się prawa do odwołania pełnomocnictwa. Takie zrzeczenie się prawa odwołania pełnomocnictwa powinno wynikać z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (np. pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bankowym udzielonego w związku z zaciągnięciem kredytu). W przeciwieństwie do pełnomocnictwa prokura jest zawsze odwołalna i nie można zrzec się prawa do jej odwołania.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

23 sierpnia, 2022

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

Zawieszenie działalności spółki z o.o. należy rozumieć jako odnotowaną w KRS przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zawieszenie następuje z inicjatywy i na wniosek samej spółki z...

czytaj więcej
Miniaturka Dlaczego warto zareklamować swoją spółkę?

8 marca, 2024

Dlaczego warto zareklamować swoją spółkę?

Rozwój każdej działalności, w tym również spółki, zależy w dużej mierze od tego, jak dobrze jest ona rozpoznawalna na rynku. Bez odpowiedniej promocji nawet najlepszy produkt...

czytaj więcej
Miniaturka REZYGNACJA Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SP. Z O.O.

2 maja, 2022

REZYGNACJA Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SP. Z O.O.

Swoboda rezygnacji Rezygnacja członka zarządu, obok jego śmierci, oraz odwołania ze składu zarządu, jest jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu. Członek zarządu może w każdej...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź