ILE POWINIEN WYNOSIĆ KAPITAŁ ZAKŁADOWY W SPÓŁCE Z O.O.?

Obrazek wpisu

Spółka z o.o. to spółka kapitałowa, a zatem kapitał zakładowy to kluczowe pojęcie, wokół którego zbudowana jest koncepcja funkcjonowania sp. z o.o. Istota kapitału zakładowego polega z kolei na tym, że odzwierciedla on minimalną wartość majątku, który wspólnicy zobowiązani są wnieść do spółki tytułem wkładów na pokrycie obejmowanych w spółce udziałów.
Regulacje ustawowe wyznaczają minimalną wysokość kapitału zakładowego sp. z o.o., który powinien wynosić co najmniej 5000 złotych. W związku z powyższym do spółki powinny zostać wniesione środki pieniężne lub niepieniężne o nie mniejszej wartości. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Powyższa zasada stosuje się zarówno do etapu zawiązywania spółki jak i do podwyższania kapitału zakładowego.

Odmiennie niż w spółce akcyjnej w przypadku sp. z o.o. obowiązkiem wspólników jest pokrycie kapitału zakładowego wkładami w całości jeszcze przed zarejestrowaniem spółki (bądź przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego). Wyjątkowo wymaganie to nie znajduje zastosowania do spółek zawiązywanych z wykorzystaniem wzorca umowy (S24), w przypadku których dopuszcza się wniesienie wkładów w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania spółki.
Historycznie w polskich realiach wysokość kapitału zakładowego kształtowała się na różnych poziomach; dość przypomnieć, że aktualny wymóg obowiązuje od 2009 roku, kiedy to obniżono minimalną wysokość kapitału zakładowego z poziomu 50.000 złotych. Przed 2001 rokiem, tj. przed wejściem w życie kodeksu spółek handlowych, minimalna wysokość kapitału zakładowego sp. z o.o. wynosiła 4.000 złotych, jednak – z uwagi na brak obowiązku podwyższania kapitału zakładowego do tej wysokości – w latach dziewięćdziesiątych w obrocie funkcjonowały spółki, których kapitał zakładowy kształtował się na poziomach wymaganych przez przepisy z roku 1990, a nawet z lat pięćdziesiątych XX wieku. Powodowało to, że obok spółek z o.o. z kapitałem 4.000 złotych funkcjonowały spółki z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000 złotych a nawet 0,03 złotych (sic!).

Wysokość kapitału zakładowego powinna być wyrażona w złotych. Niedopuszczalne jest jego umowne określenie w walucie obcej. Nie jest również możliwe zastosowanie tzw. widełkowego określenia wysokości kapitału zakładowego poprzez wskazanie przedziału kwotowego kapitału.
Obecnie najczęściej spotykaną w obrocie strukturą kapitałową spółki z o.o. jest spółka o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, który dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Oczywiście funkcjonują także spółki o innych strukturach kapitałowych, przy czym swoboda jego określenia jest limitowana zasadą, zgodnie z którą wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Kapitał zakładowy spółki może dzielić się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Wspólnicy mogą w umowie spółki postanowić, że wspólnik może mieć tylko jeden udział. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

Wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. zależy od decyzji wspólników, której dają wyraz w treści umowy spółki, przewidywanej skali działalności spółki, uwarunkowań rynkowych oraz – przede wszystkim – możliwości finansowych samych udziałowców. Wysokość kapitału zakładowego spółki nie musi być adekwatna do przedmiotu i skali jej działalności, jednak w praktyce – wbrew tej regule – bardzo często kontrahenci oceniają potencjał oraz wiarygodność spółki według wysokości kapitału zakładowego. Do pewnego stopnia ma to uzasadnienie, skoro to właśnie wkładami na pokrycie kapitału zakładowego wspólnicy sp. z o.o. ryzykują zawiązując spółkę: im niższe wkłady, tym niższa gotowość wspólników do ponoszenia ryzyka i tym samym ewentualne większe wątpliwości po stronie kontrahenta co do wiarygodności biznesowej takiej spółki. Oczywiście w obrocie działają spółki z o.o. o bardzo niskim kapitale, co w żaden sposób nie przeszkadza im realizować poważne przedsięwzięcia i cieszyć się zaufaniem partnerów biznesowych. Jest to typowe zwłaszcza dla spółek usługowych, które nie prowadzą działalności wytwórczej w oparciu o faktyczne przedsiębiorstwo produkcyjne. Dzieje się tak także dlatego, że wysokość kapitału zakładowego nie jest tożsama z wartością majątku spółki z o.o.; ta druga może być wielokrotnie wyższa. Warto pamiętać, że sąd rejestrowy nie ma kompetencji do tego, aby oceniać, czy rejestrowana wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. jest adekwatna do prowadzonej przez nią działalności.

W toku funkcjonowania spółki z o.o. wysokość kapitału zakładowego może być modyfikowana poprzez jego podwyższanie bądź obniżanie (przy czym nie poniżej progu 5.000 złotych), z czym z reguły wiąże się obowiązek zmiany umowy spółki.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka JAK POWOŁAĆ I ODWOŁAĆ PROKURENTA?

12 lipca, 2022

JAK POWOŁAĆ I ODWOŁAĆ PROKURENTA?

Powołanie prokurenta Prokurent powoływany jest na podstawie oświadczenia woli mocodawcy będącego przedsiębiorcą. Ustanowienie prokury stanowi jednostronną czynność prawną o charakterze upoważniającym, której skutkiem jest powstanie stosunku...

czytaj więcej
Miniaturka ZAKAZ NABYWANIA UDZIAŁÓW WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ Z O.O.

18 marca, 2019

ZAKAZ NABYWANIA UDZIAŁÓW WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ Z O.O.

Zgodnie z postanowieniami art. 200. § 1 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać, obejmować (przy podwyższaniu kapitału zakładowego) ani przyjmować w zastaw własnych udziałów....

czytaj więcej
Miniaturka WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z O.O.

12 marca, 2019

WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z O.O.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. na żądanie wszystkich pozostałych wspólników.  WNIOSEK O WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA O wyłączeniu wspólnika orzeka sąd. Z...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź