JAKIE ELEMENTY POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA SPÓŁKI?

Obrazek wpisu

Podstawowa zasada dotycząca spółek prawa handlowego, w tym sp. z o.o., stanowi, że przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Realizacja wspomnianego wspólnego celu odbywa się zatem nie tylko na podstawie przepisów prawa, ale także na zasadach wynikających z umowy spółki, która pełni rolę „konstytucji” spółki.

Poniższe uwagi dotyczą tradycyjnej umowy spółki z o.o., tj. zawieranej w formie aktu notarialnego. W przypadku umowy spółki S24 sytuacja jest odmienna, ponieważ wspólnicy ograniczeni są do wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym, do którego mogą wprowadzać modyfikacje w węższym zakresie wynikającym z przewidzianych funkcjonalności systemu.

Konieczne elementy umowy sp. z o.o. można podzielić na te, które są wymagane przez przepisy prawa i od których nie ma odstępstwa, oraz na te, które nie są wymagane przez przepisy, ale są niezbędne, jeżeli wspólnicy chcą dostosować zasady funkcjonowania spółki do swoich potrzeb.

To, co obowiązkowe

Umowa sp. z o.o. powinna zawsze bezwarunkowo określać: (1) firmę, (2) siedzibę spółki, (3) przedmiot działalności spółki, (4) wysokość kapitału zakładowego, (5) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, (6) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników. Powyższe elementy powinny znaleźć się w każdej umowie sp. z o.o.

Natomiast niektóre elementy są obowiązkowe, ale warunkowo, tj. tylko wówczas, gdy specyfika danej spółki tego wymaga. Do tych elementów należy (7) wskazanie czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony (przeważnie dotyczy to spółek celowych zawiązywanych na potrzeby konkretnego projektu). Jeżeli z kolei wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać (8) przedmiot aportu oraz (9) osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również (10) liczbę i (11) wartość nominalną udziałów objętych w zamian za aport. Ponadto – o ile są przewidziane przez wspólników – wskazania w umowie wymagają (12) przyznane wspólnikowi szczególne korzyści oraz (13) nałożone na wspólnika obowiązki wobec spółki (inne niż wniesienie wkładu) a także (14) szczególne uprawnienia przyznane udziałom w spółce. Dla ich prawnej skuteczności ustalenia wspólników od 7 do 14 muszą znaleźć się w umowie – w przeciwnym wypadku nie będą wiążące.

To, co zamierzone

Wolą wspólników część zasad ustalonych w przepisach k.s.h. „wyjściowo” (jako modelowe) może być modyfikowana w umowie spółki. Przepisy prawa, które obowiązują w zależności od woli (dyspozycji) wspólników określa się jako dyspozytywne. Korzystanie z możliwości takiej modyfikacji może następować co do zasady na dwa sposoby. Po pierwsze w niektórych sprawach przepisy dyspozytywne dopuszczają możliwość, aby wspólnicy uregulowali dane zagadnienie w inny sposób niż wynikający z tych przepisów. Jeżeli tego nie zrobią, wówczas zastosowanie znajdą regulacje kodeksowe. Przykładowo: członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Po drugie przepisy dyspozytywne mogą przewidywać, że będą obowiązywać wspólników i spółkę tylko wtedy, jeżeli do umowy zostanie wprowadzone postanowienie, które skutkuje stosowaniem tych przepisów. Przykładowo: jeżeli wspólnicy ustalą w umowie, że mogą być zobowiązywani do wnoszenia dopłat, to z automatu zastosowanie znajdzie ustawowy przepis dyspozytywny, według którego dla oznaczenia wysokości i terminu dopłat niezbędna jest uchwała wspólników.

W granicach swobody umów wspólnicy mogą według swego uznania zamieszczać w umowie spółki także inne postanowienia (ani dyspozytywne ani bezwzględnie wiążące), byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) spółki z o.o., ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przykładowo: zasady wynagradzania członków organów spółki.

Częstą praktyką jest redagowanie umowy spółki z o.o. w ten sposób, że powiela się w niej treść przepisów ustawy. Warto pamiętać, aby dokonywać tego w sposób precyzyjny. Błędy podczas „kopiowania” mogą w przyszłości powodować wątpliwości co do tego, czy wspólnicy zamierzali stworzyć nową regulację umowną, czy tylko nieprecyzyjnie powtórzyli treść ustawy. Dlatego też – dla uniknięcia takich wątpliwości – warto zrezygnować z przenoszenia do umowy tych przepisów kodeksu, które są bezwzględnie wiążące, tj. nie mają charakteru dyspozytywnego i wiązać będą wspólników i spółkę niezależnie od treści umowy.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Czy warto kupić gotową spółkę z VAT?

2 października, 2023

Czy warto kupić gotową spółkę z VAT?

Kupno gotowej spółki z VAT to temat, który budzi wiele pytań i kontrowersji. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego niektórzy przedsiębiorcy wybierają tę opcję oraz jakie korzyści...

czytaj więcej
Miniaturka OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

10 sierpnia, 2022

OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O.

Sprzedaż udziałów, jako forma zbycia (obok np. darowizny, zamiany, czy przeniesienia własności tytułem wynagrodzenia) stanowi jeden ze sposobów rozporządzenia prawem udziałowym przysługującym wspólnikowi w sp. z...

czytaj więcej
Miniaturka OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.

25 sierpnia, 2022

OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.

Obowiązki kodeksowe Może wydawać się to zaskakujące, ale jedynym obowiązkiem wspólnika spółki z o.o., który wprost wynika z regulacji kodeksowych, jest obowiązek wniesienia wkładów do spółki...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź