Spółka publiczna – definicja i norma prawna

Obrazek wpisu

Spółki publiczne odgrywają kluczową rolę w gospodarce, umożliwiając przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji na giełdzie. Celem tego artykułu jest wyjaśnienie, czym jest spółka publiczna oraz jakie normy prawne regulują jej działalność. Przedstawione zostaną definicje, charakterystyka, proces przekształcenia, obowiązki oraz korzyści i wyzwania związane z funkcjonowaniem spółek publicznych.

Definicja spółki publicznej

Spółka publiczna to przedsiębiorstwo, którego akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, co oznacza, że są dostępne dla szerokiej grupy inwestorów. Główna różnica między spółką publiczną a prywatną polega na tym, że akcje spółki publicznej mogą być swobodnie kupowane i sprzedawane na otwartym rynku, podczas gdy akcje spółki prywatnej są zazwyczaj w posiadaniu
ograniczonej liczby inwestorów. Przykładami spółek publicznych są m.in. PKN Orlen, KGHM Polska Miedź oraz Bank Pekao.

Charakterystyka spółki publicznej

Spółki publiczne charakteryzują się kilkoma kluczowymi cechami:
• Emisja akcji na giełdzie: Akcje spółki publicznej są dostępne na giełdzie, co pozwala na pozyskanie kapitału od inwestorów.
• Struktura właścicielska: Właścicielami są liczni akcjonariusze, którzy mogą kupować i sprzedawać akcje na rynku wtórnym.
• Przejrzystość i raportowanie: Spółki publiczne są zobowiązane do regularnego raportowania swoich wyników finansowych oraz innych istotnych informacji.
• Zarządzanie i nadzór: Spółki publiczne muszą przestrzegać zasad ładu korporacyjnego, co obejmuje nadzór rady nadzorczej oraz innych organów kontrolnych.

Podział spółek publicznych

Spółki publiczne można podzielić na kilka kategorii w zależności od różnych kryteriów:

Podział według rynku notowań
• Spółki notowane na rynku głównym: Największe i najbardziej prestiżowe spółki, które spełniają surowe wymagania dotyczące kapitalizacji rynkowej, płynności akcji oraz przejrzystości finansowej. Przykładem jest GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).
• Spółki notowane na rynku alternatywnym: Mniejsze i często młodsze spółki, które nie spełniają wszystkich wymagań rynku głównego, ale chcą pozyskać kapitał publiczny. .

Podział według kapitalizacji rynkowej
• Spółki o dużej kapitalizacji (blue-chip): Największe spółki o wysokiej wartości rynkowej, często wchodzące w skład głównych indeksów giełdowych, takich jak WIG20.
• Spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap): Spółki średniej wielkości, które również odgrywają ważną rolę na rynku, ale mają niższą kapitalizację niż blue-chip.
• Spółki o małej kapitalizacji (small-cap): Mniejsze spółki, które mogą być bardziej ryzykowne, ale oferują potencjalnie wyższe zyski.

Podział według sektora działalności
• Spółki technologiczne: Przedsiębiorstwa działające w branży technologicznej, takie jak firmy IT, producenci sprzętu elektronicznego czy dostawcy usług internetowych.
• Spółki finansowe: Banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne oraz inne instytucje finansowe.
• Spółki przemysłowe: Firmy działające w sektorze przemysłowym, w tym producenci dóbr trwałych, surowców czy energii.
• Spółki usługowe: Przedsiębiorstwa oferujące różnorodne usługi, takie jak telekomunikacja, transport, zdrowie czy handel.

Podział według geograficznego zasięgu działalności
• Spółki krajowe: Firmy prowadzące działalność głównie na rynku krajowym.
• Spółki międzynarodowe: Przedsiębiorstwa działające na wielu rynkach zagranicznych, które często mają swoje oddziały lub przedstawicielstwa w różnych krajach.

Podział spółek publicznych pozwala na lepsze zrozumienie ich specyfiki oraz różnorodności. Dzięki temu inwestorzy mogą dokonywać bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych, uwzględniając swoje preferencje oraz poziom akceptowanego ryzyka.

Normy prawne dotyczące spółek publicznych

Działalność spółek publicznych regulują liczne akty prawne, w tym:
• Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi: Reguluje zasady obrotu papierami wartościowymi na rynku publicznym.
• Ustawa o rachunkowości: Określa zasady prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej.
• Kodeks spółek handlowych: Zawiera przepisy dotyczące funkcjonowania spółek akcyjnych, w tym spółek publicznych.
• Przepisy UE i międzynarodowe regulacje: Spółki publiczne muszą także przestrzegać przepisów unijnych oraz międzynarodowych standardów, takich jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Obowiązki spółek publicznych

Spółki publiczne muszą spełniać szereg obowiązków, w tym:
• Obowiązek informacyjny: Regularne publikowanie informacji o wynikach finansowych oraz innych istotnych wydarzeniach.
• Raportowanie finansowe: Składanie okresowych raportów finansowych zgodnie z wymogami prawnymi.
• Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego: Zapewnienie przejrzystości w zarządzaniu oraz nadzoru nad działalnością spółki.
• Audyt i kontrola wewnętrzna: Regularne przeprowadzanie audytów finansowych oraz wdrażanie mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Korzyści i wyzwania spółek publicznych

Status spółki publicznej wiąże się z wieloma korzyściami, ale także wyzwaniami:
Spółka publiczna
Zalety:
• Dostęp do kapitału: Możliwość pozyskania dużych środków finansowych na rozwój działalności.
• Wzrost prestiżu i zaufania: Zwiększenie wiarygodności w oczach inwestorów i partnerów biznesowych.
• Możliwość przejęć i fuzji: Łatwiejszy dostęp do innych spółek i rynków poprzez transakcje kapitałowe.

Wyzwania:
• Wysokie koszty regulacyjne: Znaczące wydatki związane z przestrzeganiem przepisów oraz wymogów raportowania.
• Ryzyko wrogich przejęć: Możliwość przejęcia kontroli nad spółką przez nieprzyjaznych inwestorów.
• Presja ze strony inwestorów: Konieczność zaspokajania oczekiwań akcjonariuszy i dążenie do ciągłego wzrostu wartości spółki.

Podsumowanie
Spółki publiczne odgrywają istotną rolę w gospodarce, oferując możliwość pozyskiwania kapitału oraz rozwijania działalności na szeroką skalę. Zrozumienie definicji oraz norm prawnych regulujących funkcjonowanie tych spółek jest kluczowe dla ich prawidłowego zarządzania i nadzoru. Przyszłość spółek publicznych będzie zależała od ich zdolności do adaptacji do zmieniających się regulacji i warunków rynkowych, co stanowi zarówno wyzwanie, jak i szansę na dalszy rozwój.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka CO TO JEST SPÓŁKA PUBLICZNA?

29 czerwca, 2022

CO TO JEST SPÓŁKA PUBLICZNA?

Przez spółkę publiczną rozumie się spółkę, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź