CO TO JEST SPÓŁKA PUBLICZNA?

Obrazek wpisu

Przez spółkę publiczną rozumie się spółkę, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka publiczna może być uznana za specyficzny podtyp spółki handlowej, której specyfika polega na tym, że posiada możliwość emitowania akcji.

Spółką publiczną może być spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna.

Rynek regulowany

Rynek regulowany, o którym mowa w definicji spółki publicznej, definiowany jest jako działający w sposób stały wielostronny system zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu w tym systemie, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. W Polsce funkcjonują dwa takie rynki regulowane: rynek giełdowy organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i Regulowany Rynek Pozagiełdowy organizowany przez BondSpot S.A.

Alternatywny system obrotu

Natomiast alternatywny system obrotu, do którego odwołuje się definicja spółki publicznej, to prowadzony poza rynkiem regulowanym wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami oraz w sposób niemający charakteru uznaniowego. W Polsce funkcjonują niezależnie dwa alternatywne systemy obrotu: NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Catalyst organizowany przez BondSpot S.A.

Odmienności

Z uwagi na specyfikę spółki publicznej szereg regulacji kodeksowych przewiduje odrębne reguły skierowane do tego podtypu spółki handlowej. Obejmują one m.in.:

• szczególne zasady zwoływania i odbywania walnych zgromadzeń oraz szczególne terminy zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń (1 miesiąc od otrzymania informacji o uchwale i nie później niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały);
• zakaz ustanawiania akcji uprzywilejowanych co do głosu;
• podwyższone minimum liczebne składu rady nadzorczej (min. 5);
• szczególne zasady ustalania dnia dywidendy (dzień dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie);
• zwolnienie z ograniczeń zbywalności dotyczących akcji aportowych;
• wyłączenie stosowania kodeksowych przepisów o przymusowym wykupie i odkupie akcji;
• szczególne reguły dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego;
• zliberalizowane wymagania większości potrzebnej do podejmowania niektórych uchwał restrukturyzacyjnych).

Należy pamiętać, że jeżeli brak wyraźnego wskazania i odrębnego uregulowania przewidzianego dla spółek publicznych, to przepisy o spółkach akcyjnych obejmują w równym stopniu podmioty prywatne jak i publiczne.

Funkcjonowanie spółek publicznych jest regulowane nie tylko przepisami k.s.h., ale również przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ramach ww. ustawy uregulowano np. kwestię przymusowego wykupu oraz odkupu akcji, tzw. squeeze-out i sell-out, a także zagadnienie prawa mniejszości żądania ustanowienia rewidenta do spraw szczególnych.


Więcej powiązanych artykułów

Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź