Likwidacja spółki z o.o. – jak przebiega procedura likwidacji?

Obrazek wpisu

Przyczyny likwidacji spółki z o.o.

Nie istnieją ściśle określone przesłanki, które powodują konieczność likwidacji spółki z o. o. Możemy jednak mówić o pewnych czynnikach, które umożliwiają rozwiązanie podmiotu. Należą do nich:
• przyczyny przewidziane w umowie spółki,
• uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu siedziby podmiotu za granicę, potwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
• uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki zatwierdzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym,
• ogłoszenie upadłości spółki.

Spór korporacyjny czy nierentowność przedsięwzięcia to kolejne powody zakończenia współpracy w ramach podmiotu. Likwidacja spółki z o. o. jest skomplikowaną procedurą, wymagającą zachowania najwyższej staranności na każdym etapie. W przeciwnym razie nawet najmniejszy błąd może skutkować dotkliwymi sankcjami finansowymi, a nawet karnymi. Dlatego zachęcamy do skorzystania z usług likwidacji spółek przez naszą Kancelarię.

Likwidacja spółki z rejestru KRS

Rozwiązanie spółki z o. o. oznacza wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców KRS. Podmiot przestaje istnieć, a wraz z uprawomocnieniem likwidacji ustają wszelkie stosunki prawne, które łączyły spółkę z jakimikolwiek innymi firmami i inwestorami. Gasną także zobowiązania oraz wierzytelności, które przysługiwałyby spółce, choć na tym etapie powinny być już ściągnięte, a środki podzielone.

Sposobów na wykreślenie spółki z KRS jest kilka, w zależności od sytuacji gospodarczej i właścicielskiej przedsiębiorstwa. Możliwe jest przeprowadzenie w stosunku do podmiotu postępowania likwidacyjnego (najczęściej wybierane rozwiązanie), a także wykreślenie bez likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości. Co do zasady, rozwiązywane powinny być spółki wypłacalne, które dysponują wystarczającymi środkami na pokrycie kosztów pracy likwidatorów.

Likwidacja spółki z o. o. – faza pierwsza

1. Otwarcie likwidacji

Zgodnie z zapisami kodeksu spółek handlowych jednym z dopuszczalnych sposobów na otwarcie likwidacji jest podjęcie stosownej uchwały. Powinna zostać zawarta w protokole w formie aktu notarialnego. Konieczne jest także zwołanie zgromadzenia wspólników. Każdy z nich musi zostać zawiadomiony listem poleconym, wysłanym co najmniej 14 dni przed datą tego zgromadzenia. Co więcej, protokół z obrad powinien zawierać listę obecności, zostać odpowiednio podpisany przez przewodniczącego i protokolanta oraz wskazywać liczby głosów oddanych za każdą uchwałą. Od tego momentu spółka posługuje się nazwą z dodatkowym członem „w likwidacji”.

2. Powołanie likwidatorów

Likwidatorem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada całkowitą zdolność do czynności prawnych. Poza tym nie może ciążyć na niej prawomocny wyrok na przestępstwa przewidziane w art. 18 § 2 ksh. Funkcji tej nie będzie więc pełnić inna spółka prawa handlowego. Za wybór odpowiedniego kandydata, który daje rękojmię prawidłowego wykonania wszystkich kwestii formalnych, odpowiadają sami wspólnicy. W modelu ustawowym likwidatorami spółki najczęściej ustanawia się członków zarządu. Nie wiąże się to jednak z obowiązkiem zmiany umowy podmiotu.

3. Zgłoszenie do rejestru

Odpowiedzialność likwidatora spółki z o. o. polega na zgłoszeniu otwarcia likwidacji do rejestru KRS, bez względu na zasady reprezentacji. Od lipca 2021 roku jedyną drogą złożenia stosownego wniosku jest skorzystanie z platformy udostępnianej przez ministerstwo sprawiedliwości. Aby dokument mógł być prawidłowo procedowany, konieczne jest dołączenie kilku załączników, w tym: numeru CREWAN aktu notarialnego, który zawiera uchwałę o otwarciu likwidacji, oświadczenia o wyrażeniu zgody likwidatorów na powołanie do pełnienia funkcji oraz listy adresów do doręczeń wszystkich likwidatorów.

4. Ogłoszenie w MSiG

Pierwszą fazę postępowania likwidacyjnego spółki z o. o. kończy publikacja przez likwidatorów odpowiedniego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który wzywa wierzycieli do zgłaszania przysługujących im wobec podmiotu wierzytelności. Należy pamiętać, że za każdy znak tekstu zachodzi konieczność wniesienia opłaty w wysokości 0,80 zł.

Likwidacja spółki z o. o. – faza druga

1. Sporządzenie bilansu likwidacyjnego

Zadaniem likwidatorów jest przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji, czyli zestawienia aktualnego stanu spółki. W przypadku aktywów niezbędne jest dokonanie wyceny nieruchomości, maszyn czy sprzętu elektronicznego według aktualnie obowiązujących zasad rynkowych. W kategorii pasywów obowiązuje natomiast mechanizm scalenia wszystkich kapitałów spółki i podania jednej wartości pieniężnej. Cały proces ma duże znaczenie z punktu widzenia zaspokojenia ewentualnych roszczeń wierzycieli. Jeżeli na przedsiębiorstwie nie ciążą żadne długi, bilans otwarcia posłuży do podziału majątku pomiędzy wspólników.

2. Zakończenie bieżących interesów i upłynnienie majątku spółki

Na tym etapie należy ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania oraz zakończyć postępowania administracyjne, sądowe i egzekucyjne. W przeciwnym razie nie jest możliwe wykreślenie spółki z KRS. Złożony wniosek zostanie oddalony jako przedwczesny. Zadaniem likwidatorów jest także upłynnienie majątku podmiotu, czyli zamiana aktywów trwałych na środki pieniężne. Celem tej czynności jest ułatwienie zaspokojenia wszystkich wierzycieli i późniejszy podział majątku między wspólników.

Jak zlikwidować spółkę z o. o.? Faza trzecia

Ostatni etap postępowania likwidacyjnego spółki polega na sporządzeniu sprawozdania za okres przed otwarciem likwidacji, likwidacyjnego (na dzień poprzedzający podział majątku) oraz standardowego sprawozdania finansowego za cały okres trwania likwidacji. Konieczne jest także dołączenie dokumentów typowo księgowych i zamieszczenie ich w Repozytorium Dokumentów Finansowych Krajowego Rejestru Sądowego.
Jedną z końcowych czynności, które powinni podjąć likwidatorzy, jest także zwołanie ostatniego zgromadzenia wspólników. Podjęte na nim zostaną wymagane prawem uchwały. Muszą również zadbać o to, aby spółka została skutecznie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka JAK ZWOŁAĆ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O.?

1 czerwca, 2022

JAK ZWOŁAĆ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z O.O.?

Sposoby zwoływania zgromadzenia Podstawowym sposobem zwoływania zgromadzeń wspólników sp. z o.o. jest wysyłanie zaproszeń za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Oba sposoby są...

czytaj więcej
Miniaturka DOPŁATY W SPÓŁCE Z O.O.

4 sierpnia, 2022

DOPŁATY W SPÓŁCE Z O.O.

Pojęcie dopłat Dopłaty to obowiązkowe świadczenie wspólników na rzecz spółki, których zasady uiszczania przez wspólników określone są umową spółki oraz doprecyzowane uchwałą wspólników. Dopłaty powiększają majątek...

czytaj więcej
Miniaturka JAK LICZEBNY MOŻE BYĆ ZARZĄD SP. Z O.O.?

6 kwietnia, 2022

JAK LICZEBNY MOŻE BYĆ ZARZĄD SP. Z O.O.?

Zarząd może składać się z jednego albo większej liczby członków. W skład zarządu sp. z o.o. może zatem wchodzić tylko jedna osoba, zwyczajowo jego prezes, jak...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Opinie

  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź