Elastyczność umowy w spółce komandytowej

Obrazek wpisu

Sp.k. – czy dalej warto?

Zmiany przepisów podatkowych, które spowodowały, że sp.k. uzyskała status podatnika CIT i przestała być transparentna podatkowo. Przez co rozumiemy, że jest jednokrotnie opodatkowana, a wspólnicy sp.k. zostali obciążeni składką zdrowotną. Te regulacje spowodowały niemałe zawirowania wśród przedsiębiorców wykorzystujących sp.k. jako formę prowadzenia biznesu.
Wielu z nich znalazło sposób na dalsze funkcjonowanie w ramach sp.k., np. korzystając z możliwości zmiany statusu komandytariusza na komplementariusza. Jeszcze inni zrezygnowali ze spółki osobowej i przekształcili swoje biznesy w spółki z o.o. Dzięki swojej elastyczności – sp.k. pozostaje atrakcyjnym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej.

Elastyczność sp.k., czyli co?

Gdy mówimy o elastyczności sp.k. to mamy na myśli przede wszystkim swobodę w umownym kształtowania ustroju wewnętrznego spółki. W tym rozumieniu: podziału uprawnień i obowiązków między wspólnikami. Elastyczność sp.k. przejawia się zatem w możliwości względnie swobodnego formułowania postanowień umowy sp.k.

Zwyczajowo wyróżnia się model klasyczny i dynamiczny ustroju sp.k.

Model klasyczny, podstawowy (choć nie najbardziej powszechny), przewiduje bierną postawę komandytariusza i opiera się na dyspozytywnych przepisach k.s.h. dotyczących sp.k. To znaczy bez korzystania przez wspólników z możliwości ich modyfikacji. Wymagane jest odpowiednie stosowanie regulacji dotyczących spółki jawnej, która jest podstawowym typem spółki osobowej. W przypadku tego modelu „umowa spółki nie stanowi inaczej” a sp.k. działa co do zasady na podstawie zasad określonych w k.s.h. Przykładowo: w takim modelu komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki (mimo że ustawa pozwala, aby w umowie spółki dopuścić taką możliwość).

Model dynamiczny z kolei opiera się na założeniu o aktywnej roli komandytariusza. W tym modelu komandytariusz z reguły ma prawo do prowadzenia spraw sp.k. i reprezentuje ją na podstawie udzielonego pełnomocnictwa albo prokury. W porównaniu z modelem klasycznym w tym modelu pozycja komplementariusza jest znacznie słabsza na rzecz komandytariusza, który jest faktycznym zarządcą sp.k.

Przepisy pozwalają na wdrożenie umową sp.k. wielu różnych rozwiązań, które będą sytuować się pomiędzy modelem klasycznym a dynamicznym. W każdym takim pośrednim rozwiązaniu mamy do czynienia z odstępstwem od wariantu podstawowego. W tym modelu komandytariusz jest bierny, w kierunku coraz większych uprawnień komplementariusza.

Wydaje się, że zanim sp.k. stała się podatnikiem CIT w obrocie pozornie dominował model klasyczny, w którym za zarządzaniem spółką odpowiadał komplementariusz (praktycznie zawsze była nim sp. z o.o.). Zyski natomiast przypadały niemal w całości biernym komandytariuszom (z reguły osoby fizyczne kontrolujące komplementariusza). W zdecydowanej większości przypadków komplementariusz był całkowicie zależny od komandytariuszy (zarówno personalnie jak i kapitałowo). Taki stan rzeczy powodował, że w rzeczywistości sp.k. funkcjonowały w modelu, który wymykał się powyższemu podziałowi na modele klasyczne i dynamiczne.

Zmiana sposobu opodatkowania

Wydaje się, że wskutek zmiany sposobu opodatkowania zmniejsza się na rynku udział sp.k. funkcjonujących w modelu dynamicznym. Komandytariusze, którzy dotychczas zarządzali spółką „z tylnego fotela”, kierując się względami ekonomicznymi, zmieniają status na komplementariuszy. To powoduje, że ustrój sp.k. zbliża się do modelu klasycznego.

Rozważając możliwe modele ustrojowe sp.k. nie można zapominać o podstawowej kwestii, tj. przynależności sp.k. do spółek osobowych. Wiąże się z nią konieczność stosowania ogólnych przepisów dotyczących spółek osobowych. Dzięki nim – o ile przewiduje to umowa spółki – możliwe jest w sp.k. dokonanie zmiany umowy spółki bez zgody wszystkich wspólników. Możliwe jest też zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce oraz ukształtowanie pozycji wspólnika na zasadach typowych dla spółek kapitałowych. To znaczy uzależniając „wagę” głosu wspólnika od wartości wniesionego przez niego wkładu do spółki.

Granice elastyczności

Wprawdzie umowa sp.k. może być kształtowana z bardzo dużą swobodą i wedle wyboru jej wspólników, to jednak art. 105 k.s.h. wymaga, aby zawierała pewien minimalny zakres regulacji. W głównej mierze aby wskazywała:
1) firmę i siedzibę spółki.
2) przedmiot działalności spółki.
3) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
4) oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
5) oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Ponadto niektóre regulacje ustawowe mają charakter bezwzględnie wiążący i nie mogą być uchylone ani zmodyfikowane przez umowę wspólników. Przykładem takiego przepisu jest podstawowa zasada obowiązująca w sp.k., zgodnie z którą komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej.

Regulacja ustawowe

Do tej kategorii przepisów należą także uregulowania k.s.h. stanowiące m.in., że:
1. postanowienie umowne zwalniające komandytariusza z obowiązku wniesienia wkładu jest nieważne;
2. komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik
3. ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy
4. ma prawo przeglądać księgi i dokumenty celem sprawdzenia jego rzetelności. Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne.

Elastyczność to zaleta sp.k., która może skłaniać do wyboru tej formy prawnej. Niemniej z pewnością ta cecha nie będzie decydująca. W przypadku aktywności nastawionej na zysk – podstawę decyzji stanowi kalkulacja ekonomiczna ściśle powiązana z przewidywanymi obciążeniami podatkowymi.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

5 lutego, 2019

SPOSÓB REPREZENTACJI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

OGÓLNA ZASADA REPREZENTACJI W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ Spółka komandytowa jest reprezentowana przez wspólników komplementariuszy. Umowa spółki może wykluczyć prawo poszczególnych komplementariuszy do reprezentowania spółki (nie może jednak...

czytaj więcej
Miniaturka ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

10 grudnia, 2018

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada przede wszystkim sama spółka swoim majątkiem. Kiedy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna za jej zobowiązania odpowiadają wspólnicy. Odpowiedzialność wspólników spółki...

czytaj więcej
Miniaturka PODZIAŁ ZYSKÓW I POKRYWANIE STRAT W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

13 grudnia, 2018

PODZIAŁ ZYSKÓW I POKRYWANIE STRAT W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

Wspólnicy spółki komandytowej mają zupełną dowolność w ustalaniu sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę. Musi on być zawarty w umowie spółki. Procent zysków przypadających na poszczególnych...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość
  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź