PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Z O.O.

Obrazek wpisu

Co to jest?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista: przedmiotem działalności sp. z o.o. jest przewidziany umową spółki zakres jej aktywności biznesowej. Przedmiot działalności określa ramy tej aktywności i definiuje czym zajmuje się spółka. Innymi słowy: o ile cel spółki odpowiada na pytanie po co działa spółka, o tyle przedmiot działalności wskazuje, jak wspólnicy zamierzają poprzez spółkę realizować ten cel.

Oczywiście, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, to nawet najprostsze sprawy na pewnym etapie budzą wątpliwości i pytania. Podobnie jest w przypadku określania przedmiotu działalności i jego modyfikacji w toku funkcjonowania spółki.

Jak opisać przedmiot działalności w umowie sp. z o.o.?

Większość aktów notarialnych zawiązujących sp. z o.o. zawiera długie kolumny kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), którym przyporządkowany jest ich opis zgodny z treścią rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PKD. Lista PKD potrafi ciągnąć się przez znaczną część umowy. Pytanie: po co i czy jest to konieczne? Odpowiedź jest zwięzła: nie ma dla tego powodów (przynajmniej z punktu widzenia wymagań stawianych treści umowy sp. z o.o. przez przepisy kodeksowe) i nie jest to wymagane dla skutecznego zawiązania sp. z o.o. Praktyka obszernego przytaczania kodów PKD ma swoje źródło w innych wymaganiach prawnych, mianowicie to z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że we wniosku o wpis do KRS przedmiot działalności należy wskazać według PKD.

Docelowo bowiem w rejestrze przedmiot działalności ujawniany jest właśnie według kodów PKD (maksymalnie 10, w tym 1 przeważający). W związku z powyższym, skoro we wniosku ma pojawić się opis działalności wg PKD, to już na etapie umowy wspólnicy – „ułatwiając sobie życie” – dokonują zdefiniowania przedmiotu działalności zgodnego z tym wymaganiem. Nie jest to jednak obowiązkowe a umowa sp. z o.o. nie musi nawet zawierać oznaczenia numerycznego PKD.  Należy pamiętać, że w sytuacji, w której umowa spółki nie zawiera kodów PKD, obowiązek „przełożenia” treści umowy na system kodów PKD będzie ciążyć na zarządzie, który składa wniosek rejestrowy. Co istotne – odmiennie niż wniosek o wpis do KRS – umowa sp. z o.o. nie musi wskazywać przedmiotu przeważającej działalności, podlegającej ujawnieniu w rejestrze, ani nawet precyzować, które rodzaje działalności zostaną zgłoszone do rejestru (oczywiście jest to dopuszczalne i niekiedy może być nawet wskazane). Decyzja biznesowa co do tego, który kod PKD wskazać jako przeważający, zapada z reguły w ramach zarządu na etapie formułowania wniosku o wpis. Powyższe uwagi dotyczą umowy spółki zawiązanej w „tradycyjny” sposób, tj. w formie aktu notarialnego. W przypadku spółki S24 konieczne jest wskazanie kodów PKD już w samej umowie.

Działanie poza zakresem przedmiotu działalności 

Jeśli spółka dokona czynności wykraczającej poza przedmiot działalności określony umową to ta czynność nie jest z tego powodu w żadnym stopniu wadliwa i będzie skuteczna wobec osób trzecich. Ujawniony w umowie, a tym bardziej w KRS, przedmiot działalności sp. z o.o. nie powoduje, że spółka jest nim ograniczona. Prawnie skuteczne będą wszelkie działania sp. z o.o. o ile nie naruszają one przepisów prawa. W związku z tym należy pamiętać, że ewentualne podjęcie działalności licencjonowanej powinno być poprzedzone uzyskaniem wymaganych zezwoleń. Odrębną kwestią pozostaje, czy zarząd podejmując działalność kompletnie odmienną od umówionej przez wspólników w umowie, nie narusza interesu spółki. Ta kwestia może podlegać bieżącej ocenie przez zgromadzenie wspólników i prowadzić do odwołania z zarządu, a także w ramach corocznego udzielania absolutorium. Problem ten nie istnieje w sytuacji spółek jednoosobowych, w których zachodzi tożsamość wspólnika i zarządu – wówczas swoboda działalności spółki jest ograniczona wyłącznie przepisami prawa.

Brak działania przewidzianego w przedmiocie działalności

Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia wszystkich rodzajów działalności oznaczonych w umowie. Podejmowanie aktywności w określonych obszarach zależy od decyzji zarządu. Oczywiście, jeżeli zgromadzenie wspólników uzna, że zarząd wykazał się nieuzasadnioną biernością, to pojawia się ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności porządkowej (odwołanie) oraz nieudzielenia absolutorium. Co ważne: osoba trzecia nie może postawić spółce zarzutu wprowadzenia w błąd przez określenie przedmiotu działalności „na zapas”, nawet jeżeli wykracza poza faktyczną aktywność spółki i jej aktualny potencjał.

W związku z powyższym wydaje się trafny wniosek, że oznaczenie przedmiotu działalności – poza stosunkami wewnętrznymi w sp. z o.o. (ewentualna odpowiedzialność zarządu) – nie posiada większego znaczenia prawnego a na pewno nie pełni roli informacyjnej, skoro praktyka spółki nie musi pokrywać się z treścią umowy i informacjami ujawnionymi w KRS.

Zmiana przedmiotu działalności

Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki w tym dotyczące zmiany przedmiotu działalności sp. z o.o. zapadają większością 2/3 głosów. Jeżeli jednak ma nastąpić istotna zmiana przedmiotu działalności wówczas konieczna jest większość 3/4 głosów (albo surowsza – jeżeli wspólnicy w umowie spółki zaostrzyli wymagania w tym zakresie). Uchwała o zmianie przedmiotu działalności nie odnosi się, rzecz jasna, do działalności faktycznie wykonywanej, ale do działalności umówionej w umowie spółki.

W praktyce pojawia się pytanie: kiedy dana zmiana jest istotna? Rozstrzygnięcie zależy od zakresu dotychczasowego przedmiotu działalności i zakresu wprowadzanych zmian. Istotna zmiana może polegać na poszerzeniu przedmiotu działalności, na jego ograniczeniu albo na obu modyfikacjach dokonywanych łącznie. Odmiennie będzie oceniana sytuacja spółki wielobranżowej od spółki prowadzącej biznes w wąskiej specjalizacji. W przypadku tej ostatniej istotną zmianą będzie z pewnością całkowite przebranżowienie.

Na potrzeby praktyki należy pamiętać, że wspólnicy nie mogą w umowie sp. z o.o. ustalić, co stanowi istotną zmianę przedmiotu działalności ani nie mogą swoją uchwałą rozstrzygnąć, że określona zmiana przedmiotu działalności, która ma być wprowadzona, nie jest istotna i że nie jest wymagana większość 3/4 a jedynie 2/3 głosów. Takie działanie nie znajduje podstaw w przepisach prawa i mogłoby w praktyce prowadzić do nadużyć, w szczególności do przyjmowania zmian wbrew woli wspólników mniejszościowych. Powyższe dylematy nie dotyczą spółek jednoosobowych, w których wola jedynego udziałowca w zasadzie bezproblemowo przekłada się na funkcjonowanie spółki.


Więcej powiązanych artykułów

Miniaturka Czym jest umowa powiernictwa fiducjarnego?

12 lutego, 2024

Czym jest umowa powiernictwa fiducjarnego?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) razem ze swoimi wspólnikami. Niemniej, zgodnie z art. 38 ust....

czytaj więcej
Miniaturka OBOWIĄZEK DOSTARCZANIA SPÓŁCE Z O.O. ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH

15 marca, 2022

OBOWIĄZEK DOSTARCZANIA SPÓŁCE Z O.O. ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH

Precyzyjne ustalenie obowiązku Umową spółki wspólnik może być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. W takiej sytuacji umowa spółki powinna oznaczać zarówno rodzaj...

czytaj więcej
Miniaturka Umowa spółki z o.o.: definicja i procedura tworzenia

30 stycznia, 2024

Umowa spółki z o.o.: definicja i procedura tworzenia

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest kluczowym dokumentem regulującym funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. Stanowi ona podstawę prawną działalności takiej spółki...

czytaj więcej
Więcej artykułów

Masz pytania? Napisz do nas

Formularz kontaktowy obrazek

Formularz kontaktowy

  Otrzymaliśmy łącznie
  Otrzymaliśmy łącznie
  opinii
  ze średnią ocen
  Jarosław Olejnik
  Jarosław Olejnik
  09:35 23 May 23
  Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i... formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.czytaj więcej
  Michal Skrzypek
  Michal Skrzypek
  09:46 19 May 23
  Miła, szybka i profesjonalna obsługa. Polecam.
  Radosław M
  Radosław M
  12:54 18 May 23
  Zdecydowanie polecam! Miło się współpracuje z profesjonalistami.
  Tomasz Łęgowik
  Tomasz Łęgowik
  17:26 02 Mar 23
  Dasha Investment, z wielką przyjemnością udziela rekomendacji Firmie Kancelaria Gospodarcza Effekti za profesjonalne... przygotowanie procesu sprzedania dla mnie gotowej spółki. Przygotowanie wszystkich prawnych dokumentów, czas w jakim usługa została przeprowadzona i zrealizowana Aktem Notarialnym , nie podlega dyskusji. Pełen profesjonalizm i zaangażowanie wymaga pełnego rozgłosu w mediach społecznościowych oraz branżowych. Firma Kancelaria Gospodarcza Effekti posiada w dyspozycji Radców Prawnych, Biuro Księgowe oraz Kancelarię Notarialną.Dasha Investment posiada również biuro wirtualne, które bez jakichkolwiek zastrzeżeń, obsługiwane jest przez BIURO 29.Wszelkie niezbędne czynności na etapie biura wirtualnego spełniają moje oczekiwania i jestem usatysfakcjonowany.Niniejszym polecam współpracę z Firmą Kancelaria Gospodarcza Effekti oraz BIURO 29.czytaj więcej
  Zobacz wszystkie opinie
  js_loader

  Referencje

  • Jarosław Olejnik

   Bardzo miła i profesjonalna obsługa. Cały proces zakupu przebiegł bardzo szybko i sprawnie. Wszystkie dokumenty i formalności dostarczone / dotrzymane na czas, co pozwoliło szybko zacząć działalność nowej spółki. Serdecznie podziękowania dla Pani Kasi z biura w Warszawie za doradztwo i pomoc sfinalizowaniu transakcji oraz miły kontakt.

   zobacz całość
  • Jarosław Wachowiak

   Poznański oddział biura obsługuje nasze dwie firmy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia do klienta. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro, zlokalizowane pod dobrym adresem w samym centrum miasta. Korzystam z usług biura już prawie rok. Bardzo polecam małym przedsiębiorcom – sprawne i dobrze zorganizowane biuro

   zobacz całość

  Inne Usługi Naszej Grupy

  Księgowość

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Księgowość dla spółki 50% rabatu przez pierwsze 3 miesiące umowy

  oszczędzasz min. 825 zł netto

  Wirtualne biuro

  • Adres do rejestracji i korespondencji
  • Odbiór listów i paczek
  • Powiadomienia o odbiorze (e-mail)
  • Skanowanie listów bez limitów
  • Bezpłatny numer telefonu
  • Bezpłatny dostęp (10h) do 11 sal konferencyjnych w 2 krajach
  • Panel klienta 24/7
  Sprawdź

  Dodatkowe korzyści przy zakupie spółki

  Wirtualne Biuro 100 zł netto adres dla firmy na 6 miesięcy

  oszczędzasz 440 zł netto

  Firma w Czechach

  • Doradztwo księgowe i podatkowe
  • Reprezentacja klienta przed urzędami
  • Doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów
  • Wysokie ubezpieczenie OC
  • Niezwykle sympatyczny zespół
  • Obsługa w języku angielskim i rosyjskim
  • Współpraca z licznymi cudzoziemcami
  • Wieloletni staż na rynku
  Sprawdź