KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI Z O.O. - WYMAGANIA

Kapitał zakładowy spółki to inaczej suma wkładów wniesionych do spółki przez wszystkich wspólników. Można go utożsamiać z wartością majątku, z którym spółka rozpoczynała działalność, w który została przez wspólników wyposażona. 

Wkładem nazywamy środki pieniężne lub aport przekazany przez wspólnika spółce z o.o. na pokrycie jej kapitału zakładowego, w zamian za które wspólnik otrzymuje od spółki udziały, które m.in. dają mu określone prawa w spółce (przede wszystkim: prawo głosu na zgromadzeniu wspólników, prawo do udziału w zyskach wypracowanych przez spółkę).

Wymagania związane z kapitałem zakładowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które są stawiane przez kodeks spółek handlowych są następujące:

  • kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić przynajmniej 5000 zł,
  • wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł,
  • kapitał może się dzielić na udziały o równej lub nierównej wartości, 
  • wysokość kapitału zakładowego powinna być określona w umowie spółki, 
  • umowa spółki powinna określać czy wspólnik może objąć jeden czy więcej udziałów,
  • wszyscy wspólnicy spółki z o.o. mają obowiązek wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
  • informacja o liczbie i wartości udziałów obejmowanych przez poszczególnych wspólników powinna być zawarta w umowie spółki, 
  • kapitał zakładowy powinien być w całości pokryty przed rejestracją spółki, 
  • udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

Tagi: , , ,