ŚMIERĆ KOMANDYTARIUSZA

Kwestie związane z sytuacją spółki komandytowej oraz ogólne zasady postępowania po śmierci komandytariusza reguluje artykuł 124 kodeksu spółek handlowych.

Przede wszystkim stanowi on, że śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki.

Spadkobiercy zmarłego komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobą wyznaczoną do wykonywania ich praw. Czynności, które zostaną dokonane przez pozostałych wspólników przed wskazaniem im osoby uprawnionej do wykonywania praw spadkobierców są dla tych ostatnich wiążące.

Podział udziału komandytariusza pomiędzy kilku spadkobierców jest możliwy jedynie za zgodą wszystkich pozostałych wspólników spółki.

Tagi: , , ,